@manhng

Welcome to my blog!

Microsoft muốn trở thành cái tên số 1 trong cộng đồng coder

June 1, 2020 12:11

Microsoft muốn trở thành cái tên số 1 trong cộng đồng coder (edit)

Lý do khiến Microsoft ngày càng yêu Linux là vì những chiếc MacBook của coder - Ảnh 2.

Microsoft muốn trở thành cái tên số 1 trong cộng đồng coder...

https://genk.vn/ly-do-khien-microsoft-ngay-cang-yeu-linux-la-vi-nhung-chiec-macbook-cua-coder-20200529101547489.chn

Lý do khiến Microsoft ngày càng yêu Linux là vì những chiếc MacBook của coder - Ảnh 1.

Categories

Recent posts