@manhng

Welcome to my blog!

Thủ thuật sử dụng Windows 10

April 27, 2018 00:05

Windows 10

Click/tap on your desktop, press and hold the Shift + Ctrl keys and press a number key 1 to 8 until you have the view layout you want for your desktop, then release the Shift and Ctrl keys.

Note   Note
This will not work using the number pad. You will need to use the numbers at the top of the keyboard.

Number View Layout
1 Extra large icons
2 Large icons
3 Medium icons
4 Small icons
5 List
6 Details
7 Tiles
8 Content

Win10 Shortcut Keys

June 2, 2017 13:25

Windows 10 Shortcut Keys

 

WinKey + I – mở ứng dụng Settings

WinKey + A – mở trung tâm hành động Action Center

WinKey + E – mở File Explorer

WinKey + R – mở hộp thoại Run

WinKey + M – thu nhỏ toàn bộ các cửa sổ đang mở

WinKey + S – mở hộp tìm kiếm Cortana

WinKey + Number – mở ứng dụng tương ứng vị trí ghim trên taskbar, tính từ trái qua

WinKey + X – Open context menu

Categories

Recent posts