@manhng

Welcome to my blog!

Framework & Platform

December 25, 2021 11:28

Framework & Platform (edit)

Jenkins automation server

https://github.com/jenkinsci/jenkins

Vultr (mã giới thiệu)

https://www.vultr.com/?ref=9015111

VPS Vultr có nhiều ưu điểm như:

 • Giá rẻ: VPS Vultr có giá rẻ hơn hầu hết các nhà cung cấp VPS khác trên thị trường thế giới. Bạn có thể bắt đầu sử dụng VPS Vultr với giá từ 5$ – 10$.
 • Hiệu năng cao: Ngoài việc có nhiều trung tâm dữ liệu trên thế giới, thì nhờ vào việc VPS Vultr sử dụng E3 servers, ổ cứng Pure SSD nên tốc độ truy xuất dữ liệu sẽ vô cùng nhanh chóng và. Các khách hàng tại Việt Nam thường chọn server location tại Singapore hoặc Nhật Bản để kết nối nhanh hơn.
 • Cài đặt dễ dàng: VPS Vultr được khởi tạo cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng. Giao diện quản trị VPS cũng rất thích hợp cho những người bắt đầu làm quen với VPS.

Vultr là nhà cung cấp dịch vụ VPS Server  Cloud Server của công ty Choopa (Mỹ) được ra mắt vào năm 2014. Mặc dù chỉ mới xuất hiện, nhưng VPS Vultr đã trở thành một dịch vụ tốt, uy tín đi với mức giả phải chăng và đi kèm nhiều khuyến mãi hấp dẫn được đông đảo người tin dùng.

Vultr được xem là địa chỉ cung cấp VPS Server uy tín, chất lượng sản phẩm với phần cứng của Vultr là 100%.

Vultr đã trở thành một trong số những nhà cung cấp dịch vụ cloud server rẻ nhất trên thế giới.

 • Shared Hosting hoặc VPS đều được
 • Server đặt ở Nhật hoặc Singapore
 • Nhiều RAM và SSD Storage hơn

Starter Kit

ASP.NET Core Microservices

https://github.com/aspnetrun/run-aspnetcore

ASP.NET Boilerplate - Web Application Framework

https://github.com/aspnetboilerplate/aspnetboilerplate/

Cross-platform web development with Visual Studio Code, C#, F#, JavaScript, ASP.NET Core, EF Core, React (ReactJS), Redux, Babel. Single-page application boilerplate.

https://github.com/kriasoft/aspnet-starter-kit

.NET project templates with batteries included, providing the minimum amount of code required to get you going faster.

https://github.com/Dotnet-Boxed/Templates

A professional ASP.NET MVC template for building secure, fast, robust and adaptable web applications or sites. It provides the minimum amount of code required on top of the default MVC template provided by Microsoft. Find out more at RehanSaeed.com, the Visual Studio Gallery or at The Open Web Security Project (OWASP). You can also follow me on Twitter at @RehanSaeedUK.

Vue startup application template that uses ASP.NET Core API layered architecture at the back-end and JWT based authentication

https://github.com/alirizaadiyahsi/Nucleus

.NET API for Redmine bug/task management systems.

https://github.com/zapadi/redmine-net-api

Redmine

https://github.com/redmine/redmine

Focalboard

Focalboard is an open source, self-hosted project management tool that's an alternative to Trello, Notion, and Asana.

https://github.com/mattermost/focalboard

ProjectLibre

ProjectLibre is an open source project management software which is a fork of OpenProj (which hasn't been updated since 2008). ProjectLibre provides Gantt and PERT charts, as well as Earned value costing and positions itself as a free alternative to MS Project. With over a million downloads ProjectLibre is quite popular. Let’s take a look at why OpenProject is the best ProjectLibre alternative.

OpenProject

OpenProject is the leading open source project management software. Its Community Edition covers a wide range of features and plugins and is free of charge. Forever. We promise!

 • Only for Ubuntu, Debian, CentOS, Linux
 • Not for Windows

https://www.openproject.org/

Super Productivity - PWA

To-do list & time tracker for programmers and other digital workers with Jira, Github, and Gitlab integration.

Organize your daily tasks in one place while making time tracking a lot less annoying. Super Productivity is a ToDo List / Time Tracker / Personal Jira Task Manager for Linux, MacOS and Windows aimed at reducing the time you spend with repetitive tasks and to provide you with a place to collect all the information you need to do your job.

https://github.com/johannesjo/super-productivity

Xamarin C#

https://github.com/dorisoy/Wesley.Light/

 • ERP/CRM
 • Docker + .Net Core + MySql
 • Zookeeper
 • Consul
 • RPC
 • Android 5.0

Workplacex.org Framework

WorkplaceX.org application framework to Build CRM and ERP like systems with ASP.NET Core and Angular

Framework to develop business applications like CRM, ERP and CMS systems with .NET Core, Angular, Bootstrap or Bulma and MS-SQL Server

https://github.com/WorkplaceX/Framework

 • Azure CLI
 • Angular + Net Core
 • SQL Server
 • Bootstrap
 • ERP + CRM

Ever Gauzy Platform

Ever® Gauzy™ - Open-Source Business Management Platform (ERP/CRM/HRM)

https://github.com/ever-co/ever-gauzy

 • AWS
 • Angular + Best NestJS Starter Kit
 • PostgreSQL
 • HTML, CSS, JavaScript lung linh
 • Grid & Select ngon hơn cả Select2, DataTables
 • Admin Template đẹp
 • ERP + CRM + HRM + CMS
 • Chuyên nghiệp

INSHOP CRM / ERP / ECOMMERCE

Inshop CRM / ERP Client. It's powerful framework allows to build systems for business with different workflows. It has on board multi language support, clients management, projects & tasks, documents, simple accounting, inventory management, orders & invoice management, possibilities to integrate with third party software, REST API, and many oth…

https://github.com/inshopgroup/inshop-crm-client

 • VueJS
 • PHP
 • PostgreSQL
 • Elasticsearch
 • CRM / ERP / Ecommerce

Categories

Recent posts