@manhng

Welcome to my blog!

Vấn đề khó khăn nhất mà bạn từng đối mặt là gì, và bạn giải quyết nó ra sao?

February 17, 2021 11:10

Vấn đề khó khăn nhất mà bạn từng đối mặt là gì, và bạn giải quyết nó ra sao? (edit)

Vấn đề khó khăn nhất mà bạn từng đối mặt là gì, và bạn giải quyết nó ra sao?

Bạn hãy kể về một số vấn đề khó khăn nhất mà bạn đã đối mặt và cách giải quyết chúng

Chỉ có những người đã trực tiếp giải quyết được vấn đề mới biết chính xác khó khăn được xử lý như thế nào. Những ai đã đối mặt với khó khăn sẽ không quên cách vượt qua nó.

Họ biết rành và kể vanh vách các tiểu tiết.

Trong khi đó, những người chém gió trong cuộc phỏng vấn thường chỉ nói chung chung, lan man và thiếu thuyết phục.

Từ câu hỏi, bạn có thể nhận định liệu ứng viên có thực sự là người nắm quyền và tìm giải pháp cho vấn đề, hay chỉ đơn giản là một thành viên trong nhóm giải quyết được vấn đề.

http://webphanmemketoan1.blogspot.com/2014/02/phuong-phap-luan-trien-khai-du-erp.html

Áp dụng phương pháp AIM trong tuyển dụng nhân sự.

Categories

Recent posts