@manhng

Welcome to my blog!

Topdev

December 14, 2017 00:02

Lập trình viên .NET (C#) Up To $1,000

Lô 12 , Biệt thự 1, X2, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Công ty TNHH MED-AID | Medical System and Services

Prowess Inc là nhà sáng tạo hàng đầu trong Windows dựa trên các hệ thống lập kế hoạch điều trị xạ trị và phần mềm OIS, đi tiên phong trong công nghệ DAO IMRT.  Prowess có trụ sở chính tại Concord, California

Website: http://www.prowess.com

Công việc

Tham gia xây dựng, phát triển và bảo trì phần mềm thuộc lĩnh vực Y tế Ung thư cho hãng Prowess (Service, Web hay Winform) trên nền tảng .Net và cơ sở dữ liệu SQL Server

Categories

Recent posts