@manhng

Welcome to my blog!

Bài toán tính lương nhân viên

December 22, 2018 01:08

1) Bài toán tính lương nhân viên (edit)

Tại phòng kế toán của mỗi công ty đều có nhiệm vụ tính lương hàng tháng cho nhân viên trong Công Ty. Công việc tính lương được căn cứ theo nhiều mặt sau:

Mỗi nhân viên trong công ty được gán một mã số, có một họ tên, ngày sinh, giới tính, ngày làm việc, một mức lương cơ bản, một hệ số lương, số ngày quy định làm việc trong tháng (26 hoặc 28 ngày/tháng).

Mỗi nhân viên thuộc một phòng ban và giữ một chức vụ. Tương ứng với mỗi chức vụ sẽ có một hệ số phụ cấp chức vụ.

Vào cuối mỗi tháng, bảng chấm công và số ngày làm thêm, số ngày nghỉ bảo hiểm của nhân viên sẽ được các đơn vị gửi lên cho phòng kế toán.

Hệ thống lương hàng tháng của nhân viên công ty như sau:

- Mức lương = [lương cơ bản * (hệ số lương + hệ số chức vụ) / số ngày làm việc trong tháng theo quy định] * số ngày làm việc thực tế trong tháng.

- Tiền nghỉ bảo hiểm = (số ngày nghỉ bảo hiểm * lương cơ bản * hệ số lương) / số ngày làm việc trong tháng theo quy định.

- Nếu nhân viên có làm thêm thì hệ số lương mỗi giờ làm thêm ngày thường là 130% lương giờ thường, nếu làm thêm vào các ngày nghĩ/lễ thì hệ số mỗi giờ làm thêm là 200% lương giờ thường.

- Tiền làm thêm = (số giờ làm thêm * lương cơ bản * hệ số lương) / ( số ngày làm việc trong tháng theo quy định * 8).

- Bảo hiểm y tế = 1.5% * Mức lương.

- Bảo hiểm xã hội = 6% * Mức lương.

- Bảo hiểm thất nghiệp = 1% * Mức lương.

2) Bài toán tính chi phí sản xuất

https://www.slideshare.net/asksock?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview

3) Bài toán quản lý bán hàng

Những lĩnh vực cần quan tâm trong hệ thống quản lý bán hàng:

+ Nghiệp vụ quản lý hàng hóa: Hoạt động lưu trữ thông tin hàng hóa trong tất cả các quy trình như: xuất hàng, nhập hàng, tồn kho, trả hàng

+ Nghiệp vụ bán hàng: Đây là nghiệp vụ cung cấp hóa đơn cho khách hàng tại cửa hàng.

+ Nghiệp vụ thanh toán tiền hàng (phòng tài chính): Cách thức lưu trữ thông tin về khách hàng thanh toán tiền hàng tại công ty. Làm như thế nào để không thừa cũng không thiếu các thông tin cần thiết về khách hàng, số tiền thanh toán.

+ Nghiệp vụ quản lý nợ

+ Nghiệp vụ thống kê: Thống kê tình hình hoạt động của công ty cho ban giám đốc; do nhân viên quản lý chịu trách nhiệm.

+ Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng: Là dịch vụ có những ưu đãi đối với khách hàng thường xuyên mua hàng tại công ty; do nhân viên kinh doanh chịu trách nhiệm.

Hơn nữa, trong tình hình thương mại, điện tử đang phát triển một cách nhanh chóng thì nhu cầu mua bán hàng qua mạng là cấp thiết. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân tham gia bởi tính tiện lợi, nhanh chóng của thương mại điện tử.

Vì vậy, cần xây dựng một website bán hàng qua mạng; chứ không chỉ dừng lại ở mức quảng cáo cung cấp thông tin như hiện nay.

4) Công ty phần mềm năng động

http://phanmemnangdong.com/

http://phanmemnangdong.com/sach-huong-dan-su-dung-phan-mem-ke-toan-smart-pro/

http://phanmemnangdong.com/huong-dan-dang-nhap-vao-phan-mem-smart-pro-5-0/

5) Phần mềm tính lương

http://thuthuat.taimienphi.vn/phan-mem-tinh-luong-26323n.aspx

6) Top những phần mềm kế toán được ưa chuộng nhất Việt Nam

http://thuthuat.taimienphi.vn/top-nhung-phan-mem-ke-toan-duoc-ua-chuong-nhat-viet-nam-9232n.aspx

 

Categories

Recent posts