@manhng

Welcome to my blog!

Thông minh cảm xúc

June 20, 2017 11:17

Nguyên tắc của thông minh cảm xúc:

1) Liên tục hiểu thế giới riêng của người đối diện: ngày sinh, thay đổi tâm tư
2) Ngồi trên bàn nhậu: liên tục hướng sự mến mộ đến người ta, tuyệt đối đừng nói đến nhược điểm của người ta
3) Tuyệt đối đừng quay lưng vào nhau
4) Chủ động ảnh hưởng bởi người khác: Chủ động sợ vợ, đừng sợ vợ bị động
5) Xử lý thông minh: Hạ giọng xuống khi có mâu thuẫn vợ chồng
6) Khi mâu thuẫn nên đến đỉnh điểm: phải thay đổi thời gian, thay đổi không khí, địa điểm, cuộc trao đổi sẽ có lối thoát (ví dụ hai vợ chồng ra quán cafe)
7) Liên tục tạo ra cảm xúc tích cực

 

Nguồn: Cà phê sáng - 20/6/2017

 

Xem video sau: từ phút thứ 39:00
http://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv3/ca-phe-sang-0.htm

 

1%: THÔNG MINH

14%: BẰNG CẤP

85%: THÁI ĐỘ

 

TÀI NĂNG + PHÙ HỢP: Ý chí, chăm chỉ, trung thành, trung thực, kỹ năng tương tác

 

Sách Hạ Gục Nhà Tuyển Dụng - Ts. Lê Thẩm Dương

1%: THÔNG MINH
14%: BẰNG CẤP
85%: THÁI ĐỘ

Nhà tuyển dụng tìm người phù hợp, vậy phù hợp là gì? Phù hợp là ý chí, chăm chỉ, trung thành, trung thực, kỹ năng tương tác

 

Full video: Hạ Gục Nhà Tuyển Dụng - TS Lê Thẩm Dương:
https://youtu.be/PDXwvsGR2ag

Categories

Recent posts