@manhng

Welcome to my blog!

Tình thôi xót xa

August 2, 2017 10:24

Tình thôi xót xa

https://v.vnecdn.net/giaitri/video/web/mp4/2017/08/01/bao-thanh-hat-tinh-thoi-xot-xa-1501581570.mp4

Bữa trưa vui vẻ số 70: Diễn viên Bảo Thanh

https://www.youtube.com/watch?v=J8X7RX0-aa0

Bảo Thanh hát Tình Thôi Xót Xa

http://video.vnexpress.net/parser.html?id=159871&t=2&ft=video&si=1002691&ap=0&ishome=0&player_id=159871_1&articleId=3621169

Dùng extension Videos HTML5 Downloader trong Google Chrome để download video của bài hát

Categories

Recent posts