@manhng

Welcome to my blog!

Spotify Web API

January 24, 2018 13:06

Spotify

Spotify dịch vụ truyền dữ liệu âm nhạc thương mại cung cấp quyền quản lý kỹ thuật số có hạn, từ các hãng thu âm Sony, EMI, Warner Music Group và Universal. Âm nhạc có thể được lướt hoặc tìm kiếm theo nghệ sĩ, album, thể loại, danh sách hoặc hãng thu âm.

Spotify Web APIs

https://developer.spotify.com/

Authorization Guide

https://developer.spotify.com/web-api/authorization-guide/

Authorization Code Flow Diagram

Samples

https://github.com/fsahin/artist-explorer

Categories

Recent posts