@manhng

Welcome to my blog!

Siêu bí kíp dành cho những bạn mới chơi Guitar

June 21, 2020 16:43

Siêu bí kíp dành cho những bạn mới chơi Guitar (edit)

Khóa Đàn:

Khóa Sol và Khóa Fa

Khóa Fa: Không dùng cho Guitar

Khóa Sol:

Cách đọc nốt nhạc trên bản nhạc piano cho người mới bắt đầu - Boi ...

1. CÁC NỐT TRÊN ĐÀN GUITAR - GUITAR CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Vị Trí Các Nốt Nhạc Trên Đàn Guitar

 

Guitar có 6 dây đàn đánh dấu từ dưới lên trên lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5, 6

Trong đó 1 (Mí), 2 (Si), 3 (Sol), 4 (Rề), 5 (Là), 6 (Mì)

Có 7 nốt nhạc với thứ tự không thay đổi là: La Si Đô Rê Mi Fa Sol

Trong đó A (La), B (Si), C (Đô), D (Rê), E (Mi), F (Fa), G (Sol)

Thăng (#), Giáng (b), Thứ (m)

1 cung = 2 ô

nửa cung = 1 ô

Si qua Đô: 1 ô (nửa cung)

Mi qua Fa: 1 ô (nửa cung)

Còn lại tất cả là 2 ô

Hợp âm

Hợp âm thứ

(Am) - Dm - E7, C, F, G

(Bm) - Em - F#7, D, G, A

(Cm) - Fm - G7 - Eb - Ab - Bb

(Dm) - Gm - A7 - F - Bb - C

(Em) - Am - B7 - G - C - D

(Fm) - Bbm - C7 - Ab - Db -  Eb

(Gm) - Cm - D7 - Bb - E# - F

Hợp âm trưởng

(A) - D - E7 - C#m - F#m - Bm

(B) - E - F7 - D#m - G#m - C#m

(C) - F - G7 - Em - Am - Dm

(D) - G - A7 - F#m - Bm - Em

(E) - A - B7 - G#m - C#m - F#m

(F) - Bb - C7 - Am - Dm - Gm

(G) - C - D7 - Bm - Em - Am

Các điệu đàn trong Guitar

[Guitar] Điệu đàn là gì? Cách chọn điệu phù hợp với bài hát

https://www.youtube.com/watch?v=D2z5xA3Dp1U

[Guitar][P2] Hướng dẫn chơi tất cả các bài hát: Điệu đàn phổ biến

https://www.youtube.com/watch?v=Obg_ihDgoZc&t=242s

  • Snow Rock (6/8)
  • Blue
  • Cha Cha Cha
  • Bolero
  • Valse (3/4)
  • Boston thực chất là điệu Valse chậm (3/4)
  • Disco (2/4 hoặc 4/4)
  • Ballad
  • Fox
  • Tango

https://www.youtube.com/watch?v=UXbParxNvpM

Categories

Recent posts