@manhng

Welcome to my blog!

Shortcut Keys

May 21, 2018 21:42

Shortcut Keys (edit)

Windows + X, A: mở Windows PowerShell với quyền Administrator

Win10 Shortcut Keys

June 2, 2017 13:25

Windows 10 Shortcut Keys

 

WinKey + I – mở ứng dụng Settings

WinKey + A – mở trung tâm hành động Action Center

WinKey + E – mở File Explorer

WinKey + R – mở hộp thoại Run

WinKey + M – thu nhỏ toàn bộ các cửa sổ đang mở

WinKey + S – mở hộp tìm kiếm Cortana

WinKey + Number – mở ứng dụng tương ứng vị trí ghim trên taskbar, tính từ trái qua

WinKey + X – Open context menu

Categories

Recent posts