@manhng

Welcome to my blog!

Sự khác biệt lớn nhất giữa thiên tài và kẻ mộng mơ

August 9, 2020 21:32

Sự khác biệt lớn nhất giữa thiên tài và kẻ mộng mơ (edit)

https://genk.vn/steve-jobs-chi-ra-diem-khac-biet-lon-nhat-giua-thien-tai-va-mot-ke-mong-mo-20200809081641417.chn

Hầu hết mọi người không bao giờ dám nhấc điện thoại lên. Hầu hết mọi người không bao giờ gọi và yêu cầu. Và điều đó là sự khác biệt giữa những người hành động và những người chỉ biết mơ mộng. Bạn phải hành động. Bạn phải sẵn sàng thất bại. Bạn phải sẵn sàng chịu khó khăn. Với những người gọi điện thoại hoặc sáng lập một công ty, nếu sợ thất bại, bạn sẽ không thể phát triển.

Categories

Recent posts