@manhng

Welcome to my blog!

Sức khỏe Việt Nam

February 8, 2020 22:11

Sức khỏe Việt Nam (edit)

Sau 6 ngày phát triển, ứng dụng đã chính thức lên sóng: Ứng dụng Sức khỏe Việt Nam

Bạn có thể tải ứng dụng về theo những đường link sau:

Android: https://chuongtrinhsuckhoevietnam.vn/install/android

iOS: https://apps.apple.com/app/id1489263065

"Tất cả thông tin trên App chỉ nhằm phục vụ cho phòng chống dịch. Bộ Y tế sẽ đẩy tất cả những thông tin, những khuyến cáo của ngành Y tế, những điều mà người dân quan tâm nhất trên app Sức khỏe Việt Nam. Đây cũng có thể coi là môi trường tác nghiệp của ngành Y tế, để nắm bắt kịp thời các thông tin về dịch bệnh".

Categories

Recent posts