@manhng

Welcome to my blog!

Progressive Web Application (PWA)

December 13, 2019 08:50

Khái niệm cơ bản về Progressive Web Application (edit)

Một ứng dụng PWA có thể cung cấp các tính năng bổ sung dựa trên thiết bị hỗ trợ, cung cấp khả năng ngoại tuyến (offline), đẩy thông báo (push notification), giao diện và tốc độ tương đương ứng dụng Native và lưu trữ cục bộ các nguồn tài nguyên (local caching). PWA được giới thiệu lần đầu bởi Google vào năm 2015, với mục đích mang lại thật nhiều lợi ích cho cả người dùng và các nhà phát triển.

https://fullstackstation.com/su-anh-huong-progressive-web-app-pwa-den-tuong-lai-nganh-lap-trinh-web/

https://int3ractive.com/2018/05/gioi-thieu-progressive-web-app.html

https://techtalk.vn/blog/posts/progressive-web-app-tuong-lai-cua-nen-tang-web

https://techblog.vn/gioi-thieu-ve-pwa-progressive-web-application

Sử dụng GIT như thế nào?

Thường thì mình có 3 branch chính, master (production ) / test/ develop

Khi có task thì create 1 branch mới là feature/taskId

Create từ branch develop

Tất cả các dev đều create từ branch develop

Làm xong task thì push lên branch feature

Sau đó merge branch feature vào branch develop

Từ chỗ này nếu có conflict thì fix nè chứ chưa có test gì hết

Lúc create pull request để merge branch thì sẽ có review này nọ => approve hết + ko còn conflict nữa thì mới được merge vào develop branch

Sau khi merge vào thì build pipeline nó mới active => build project , run unit-test... => artifact => releasemerge vào develop

Xong rồi merge vào test => rồi cuối cùng khi nào deploy production thì merge vào master

Master branch cấm đả đụng trừ khi có hotfix này nọ.

Categories

Recent posts