@manhng

Welcome to my blog!

Best Open Source Web Servers

May 5, 2021 10:05

Best Open Source Web Servers (edit)

  • Fedora
  • CentOS (Community Enterprise Operating System)
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
  • Ubuntu

Sự khác nhau giữa Ubuntu và RHEL

  • Ubuntu tập trung vào người dùng máy tính để bàn.
  • Red Hat tập trung vào các nền tảng máy chủ.

https://wiki.matbao.net/linux-la-gi-tong-hop-moi-kien-thuc-ve-he-dieu-hanh-linux/

Ubuntu

Ubuntu là một hệ điều hành máy tính dựa trên Debian GNU/Linux, một bản phân phối Linux thông dụng. Tên của nó bắt nguồn từ "ubuntu" trong tiếng Zulu, có nghĩa là "tình người", mô tả triết lý ubuntu: "Tôi được là chính mình nhờ có những người xung quanh," một khía cạnh tích cực của cộng đồng.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

Red Hat Enterprise Linux là một bản phân phối Linux được phát triển bởi Red Hat và mục tiêu hướng tới thị trường thương mại. Red Hat Enterprise Linux được phát hành cho các phiên bản máy chủ x86, x86-64, Itanium, PowerPC và IBM System z, và các phiên bản máy tính để bàn cho x86 và x86-64.

CentOS (<= RHEL)

CentOS là gì? CentOS – viết tắt của Community enterprise Operating System, là bản phân phối hệ điều hành dựa trên hạt nhân Linux.

CentOS có nguồn gốc hoàn toàn từ bản phân phối Red Hat Enterprise Linux. Tháng 1/2014, CentOS đã tuyên bố chính thức gia nhập Red Hat trong khi vẫn độc lập với RHEL, dưới một ban quản trị mới của CentOS.

  • Containerization: Docker, Kubernetes
  • Cloud images: Azure (Azure by OpenLogic)

CentOS is free, no matter how many systems you install or how many cores those systems have.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL), on the other hand, can vary between $99/year per installation (RHEL Developer Suite – Self-support) and $18,000/year per installation (RHEL for IBM System Z – Premium Support). There are developer subscriptions that are free but are for development only (self-support).

Fedora (<= RHEL)

Hãy nói về quy trình làm việc mà Red Hat có với Fedora, RHELCentOS. Nói một cách đơn giản, Red Hat sử dụng Fedora làm nơi thử nghiệm các tính năng mà nó muốn triển khai trong RHEL. Các tính năng này được đưa vào RHEL và bản phát hành mới nhất của RHEL sau đó được sử dụng để tạo CentOS như một giải pháp thay thế miễn phí và tự hỗ trợ. Có thể hình dung quá trình này theo sơ đồ sau:

Fedora -> RHEL -> CentOS

Sự khác biệt giữa RHEL, CentOS và Fedora - Quantrimang.com

The 8 Best Open Source Web Servers (tecmint.com)

CentOS vs Ubuntu: Choose The Best OS For Your Web Server (phoenixnap.com)

CentOS vs. RHEL | In-Depth Comparison | OpenLogic

4 Reasons Why You Should Choose RHEL Over CentOS | Unixmen

Best Linux Server Distros for 2021 | ServerWatch

GitHub - armancse100/ASP.NetCoreWithSignalR_and_SQLite

Categories

Recent posts