@manhng

Welcome to my blog!

Nhận lương trên 10 tỷ một năm

July 4, 2019 13:21

Nhận lương trên 10 tỷ một năm (edit)

Những khoản thu nhập cao bất thường này thường là sự kết hợp giữa lương và khoản thưởng bằng cổ phiếu giới hạn (RSU).

Những người nhận được các khoản RSU lớn bao gồm những người như dưới đây:

1. Tham gia từ những ngày đầu, chịu trách nhiệm cho việc tạo ra một giá trị cốt lõi quan trọng.

2. Vô tình tạo ra giá trị từ một dự án phụ nhưng hóa ra lại có giá trị.

3. Rời khỏi làng để bắt đầu một ngôi làng khác.

4. Bằng cách nào đó có được kiến thức độc quyền về một dòng giá trị.

Không mạo hiểm, không có thành công.

Categories

Recent posts