@manhng

Welcome to my blog!

Nestle

January 30, 2018 23:31

NESCAFÉ TẾT 2018 - KHAI PHÁO ĐÓN LỘC

https://www.nestle.com.vn/media/pressreleases/the-le-chuong-trinh-khuyen-mai-nescafe-tet-2018-khai-phao-don-loc

Đợt 1: 22/12/2017 cho các tin nhắn về tổng đài trước 17 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2017
Đợt 2: 12/01/2018 cho các tin nhắn về tổng đài trước 17 giờ ngày 11 tháng 01 năm 2018
Đợt 3: 26/01/2018 cho các tin nhắn về tổng đài trước 17 giờ ngày 25 tháng 01 năm 2018
Đợt 4: 02/02/2018 cho các tin nhắn về tổng đài trước 17 giờ ngày 01 tháng 02 năm 2018
Đợt 5: 26/02/2018 cho các tin nhắn về tổng đài trước 17 giờ ngày 25 tháng 02 năm 2018

https://www.nestle.com.vn/media/newsandfeatures/danh-sach-trung-thuong-chuong-trinh-nescafe-tet-2018-khai-phao-don-loc

Categories

Recent posts