@manhng

Welcome to my blog!

MVC tiếng Việt

June 22, 2018 08:57

ASP.NET MVC Core tiếng Việt (edit)

PHẦN 1: LẬP TRÌNH ASP.NET MVC CORE

 • Giới thiệu tổng quan khóa học
 • Tổng quan về .NET Core
 • Giới thiệu về các tính năng mới của ASP.NET Core
 • Giới thiệu mô hình MVC (Models, Views, Controllers)
 • Cài đặt Visual Studio 2017 và .NET Core SDK
 • Tổng quan cấu trúc dự án trong ASP.NET MVC Core 2.0
 • Làm việc với Controllers (Tầng điều khiển) trong mô hình ASP.NET MVC
 • Làm việc với Views (Tầng giao diện) trong mô hình ASP.NET MVC
 • Làm việc với Models (Tầng dữ liệu) trong mô hình ASP.NET MVC
 • Ràng buộc dữ liệu với Data Validation và Annotation
 • Các kỹ thuật lập trình cơ sở dữ liệu với Entity Framework Core
 • Các kỹ thuật xây dựng giao diện với Layouts & Styles
 • Các kỹ thuật xây dựng giao diện đa thiết bị với Responsive
 • Các kỹ thuật tối ưu với State Management & Cached
 • Làm việc với ASP.NET Identity: Authentication & Authorization (Quản lý users và phân quyền)
 • Các kỹ thuật bảo mật với Web Security
 • Làm việc với Globalization (Đa ngôn ngữ)
 • Các kỹ thuật dò lỗi và giám sát lỗi với Debugging & Monitoring
 • Các kỹ thuật kiểm thử (Testing, Unit Test)
 • Triển khai ứng dụng ASP.NET MVC Core lên môi trường Hosting, Azure Cloud

PHẦN 2: CÁC KỸ THUẬT NÂNG CAO

 • Làm việc với AJAX
 • Làm việc với Upload files
 • Làm việc với bộ soạn thảo CKEditor và CKFinder
 • Làm việc với TagHelper, WebComponent và tự xây dựng TagHelper, WebComponent
 • Triển khai mô hình xây dựng ứng dụng với Dependency Injection
 • Triển khai Design Pattern với Repository và Service
 • Làm việc với mô hình đa cấu trúc Areas trong ASP.NET MVC
 • Các kỹ thuật SEO và tối ưu SEO
 • Các kỹ thuật tích hợp mạng xã hội Facebook vào website (Like, Share, Comment, ...)
 • Cấu hình đăng nhập qua mạng xã hội với Facebook, Twitter và Google

PHẦN 3: XÂY DỰNG HOÀN CHỈNH WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 • Xây dựng phần Front-Office (Dành cho end-users)
 • Xây dựng phần Back-Office (Dành cho administrators, managers)
 • Triển khai ứng dụng lên Microsoft Windows Azure, Hosting (Mắt Bão, PA VietNam, ...)

ASP.NET MVC tiếng Việt (edit)

 • Bài 01 – Giới thiệu ASP.NET MVC và tạo ứng dụng ASP.NET MVC đầu tiên
 • Bài 02 – Cách tạo Model – View – Controller và tương tác giữa chúng
 • Bài 03 – Cách tạo vùng Admin bằng Area trong ứng dụng ASP.NET MVC
 • Bài 04 – Sử dụng Layout template dùng chung cho Views trong ASP.NET MVC
 • Bài 05 – Tạo trang login trong ASP.NET MVC với Entity Framework Code First
 • Bài 06 – Cách đăng nhập với Custom Membership Provider trong ASP.NET MVC
 • Bài 07 – Hiển thị danh sách dữ liệu bằng Razor trong ASP.NET MVC
 • Bài 08 – Validate dữ liệu form trong ASP.NET MVC
 • Bài 09 – Insert dữ liệu với ASP.NET MVC và Entity Framework
 • Bài 10 – Tạo project ASP.NET MVC với Visual Studio 2015
 • Bài 11 – Thiết kế cơ sở dữ liệu cho dự án thực tế với SQL Server 2008 R2
 • Bài 12 – Tạo tầng Data Access với Entity Framework Codefirst trong Visual Studio 2015
 • Bài 13 – Sử dụng Session và đăng nhập với Entity Framework Codefirst
 • Bài 14 – Nâng cấp tính năng đăng nhập trong ASP.NET MVC
 • Bài 15 – Kiểm tra session trong Admin
 • Bài 16 – Cách sử dụng Layout và section trong ASP.NET MVC
 • Bài 17 – Thêm mới bản ghi với Entity Framework
 • Bài 18 – Phân trang danh sách dữ liệu trong ASP.NET MVC
 • Bài 19 – Update bản ghi trong ASP.NET MVC sử dụng Entity Framework Codefirst
 • Bài 20 – Xoá bản ghi sử dụng Ajax Postback trong MVC
 • Bài 21 – Tìm kiếm dữ liệu trong quản trị
 • Bài 22 – Tích hợp CK Finder để quản lý thư viện ảnh online vào ứng dụng ASP.NET MVC
 • Bài 23 – Tích hợp trình soạn thảo CK Editor vào ứng dụng ASP.NET MVC
 • Bài 24 – Cách sử dụng RenderPage để chia nhỏ HTML trong MVC
 • Bài 25 – Cách sử dụng Dropdopdown List trong ASP.NET MVC
 • Bài 26 – Cách debug ứng dụng ASP.NET MVC với Visual Studio
 • Bài 27 – Cách sử dụng file Web.config trong ASP.NET
 • Bài 28 – Cách gọi AJAX trong ASP.NET MVC
 • Bài 29 – Tạo thông báo cho người dùng với Bootstrap Style
 • Bài 30 – Dựng giao diện cho trang client (trang bên ngoài)
 • Bài 31 – Cách đọc dữ liệu cho các thành phần dùng chung trong ASP.NET MVC
 • Bài 32 – Cách binding dữ liệu ra trang chủ Website sử dụng View Bag
 • Bài 33 – Cách tạo URL thân thiện cho SEO trong ASP.NET MVC
 • Bài 34 – Tạo trang chi tiết sản phẩm
 • Bài 35 – Hiển thị danh mục sản phẩm nhiều cấp
 • Bài 36 – Tạo trang danh sách sản phẩm với phân trang custom.
 • Bài 37  – Cách fix các lỗi thường gặp
 • Bài 38 – Tạo giỏ hàng trong ASP.NET MVC – Phần 1
 • Bài 39 – Cách tạo giỏ hàng trong ASP.NET MVC – Phần 2
 • Bài 40 – Cách tạo giỏ hàng trong ASP.NET MVC – Phần 3
 • Bài 41 – Truy vấn nhiều bảng trong ASP.NET MVC sử dụng Entity Framework
 • Bài 42 – Cách gửi mail trong ASP.NET MVC
 • Bài 43 – Tạo form liên hệ và tích hợp Google Map API
 • Bài 44 – Tạo trang đăng ký thành viên và tích hợp Captcha
 • Bài 45 – Tạo trang đăng nhập và đăng xuất cho khách hàng
 • Bài 46 – Đăng nhập bằng tài khoản Facebook với ASP.NET MVC
 • Bài 47 – Tích hợp đa ngôn ngữ trong ASP.NET MVC
 • Bài 48 – Cách đọc dữ liệu từ file XML và binding ra Dropdownlist bằng Ajax
 • Bài 49 – Cách sử dụng Output Cache để tăng tốc độ trong ASP.NET MVC
 • Bài 50 – Tạo trang tìm kiếm với chức năng tự động gợi ý (Auto complete)
 • Bài 51 – Tối ưu SEO cho website bằng cách tạo tag
 • Bài 52 – Phân quyền cho người dùng sử dụng Custom Attribute trong ASP.NET MVC
 • Bài 53 – Tối ưu hoá đường truyền bằng cách nén CSS và Javascript
 • Bài 54 – 10 nguyên tắc để tối ưu SEO cho website của bạn
 • Bài 55 – Cách publish dự án và tâm sự kết thúc khoá học
 • Bài 57 – Hướng dẫn quản lý nhiều ảnh cho sản phẩm
 • Bài 58 – Cách đưa website ASP.NET lên hosting Windows

Categories

Recent posts