@manhng

Welcome to my blog!

Máy trạm Workstation

January 18, 2018 13:03

Máy trạm (Workstation)

Chuyên máy hết khấu hao của Nhật

http://maytinhben.com/

MÁY TRẠM HP Z620 WORKSTATION DUAL CPU E5-2651 V2 24 LÕI 48 LUỒNG - RAM 32GB - SSD 120GB

Giá: 29.500.000 Đ

http://maytinhben.com/may-tram-hp-z620-workstation-dual-cpu-e5-2651-v2-ram32gb

MÁY TRẠM HP Z620 WORKSTATION DUAL CPU E5-2651 V2 24 LÕI 48 LUỒNG

Giá: 24.900.000 Đ

http://maytinhben.com/may-tram-hp-z620-workstation-dual-cpu-e5-2651-v2

MÁY TÍNH TRẠM DELL PRECISION T1700 I5 4570

Giá: 7.080.000 Đ

http://maytinhben.com/may-tinh-tram-dell-precision-t1700-i5-4570

Categories

Recent posts