@manhng

Welcome to my blog!

Performance Test, Load Test và Stress Test

July 29, 2021 08:54

Performance Test, Load Test và Stress Test là gì? (edit)

Performance Test là một loại kiểm thử để xác định tốc độ của máy tính, tốc độ mạng hoặc thiết bị. Nó kiểm thử hiệu suất của các thành phần của một hệ thống bằng cách truyền các tham số khác nhau trong những kịch bản test khác nhau.

Load Test là quá trình mô phỏng độ chịu tải thực tế của bất kỳ ứng dụng hoặc trang web nào. Nó kiểm thử cách ứng dụng hoạt động trong điều kiện hoạt động bình thường và hoạt động hiệu suất cao. Loại kiểm thử này được áp dụng cho những dự án gần đi đến giai đoạn hoàn thành.

Stress Test là một loại kiểm thử xác định sự ổn định và tính mạnh mẽ của hệ thống. Đây là một kỹ thuật kiểm thử không chức năng. Kỹ thuật kiểm thử này sử dụng mô hình mô phỏng tự động để kiểm thử tất cả các giả thuyết.

Khi nào sử dụng Performance Test?

Performance Test được thực hiện để kiểm tra hiệu suất của máy chủ trang web, cơ sở dữ liệu và mạng. Nếu bạn đang áp dụng phương pháp thác nước, thì điều quan trọng là bạn phải kiểm tra từng lần phát hành phiên bản mới. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng cách tiếp cận phát triển phần mềm nhanh, thì bạn cần kiểm thử ứng dụng liên tục.

Khi nào sử dụng Load Test?

Load Test được thực hiện để xác định hệ thống có thể quản lý, xử lý lệnh của bao nhiêu người dùng. Bạn cũng có thể kiểm tra các tình huống khác nhau cho phép bạn tập trung vào các phần khác nhau của hệ thống. Giống như trang chủ hoặc trang web thanh toán của bạn để thử nghiệm mức tải của web. Nó cũng giúp bạn xác định cách xây dựng và duy trì trong hệ thống.

Khi nào sử dụng Stress Test?

Stress Test trên web hay ứng dụng là điều rất quan trọng với những trang web hay ứng dụng về những sự kiện lớn như bán vé cho một buổi hòa nhạc nổi tiếng với nhu cầu cao của người dân. Vì vậy, điều quan trọng là kiểm tra thường xuyên với khả năng chịu tải của hệ thống. Điều này cũng giúp bạn chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ, dành nhiều thời gian hơn và nguồn lực để khắc phục bất kỳ sự cố nào.

Load Test có thực sự cần thiết?

Hệ thống của các bạn bình thường xử lý được 10 request/s. Nếu bây giờ số lượng request đó tăng lên thành 100, 1000 request/s thì bạn có dám khẳng định hệ thống của bạn sẽ chạy ngon không?

+ bottleneck (nút thắt cổ chai)

+ throughput (lưu lượng)

+ latency (thời gian trễ)

Throughput

Chỉ số Throughput muốn nói đến lượng công việc xử lý trong 1 đơn vị thời gian. Về Website thì muốn nói đến số lượng request xử lý trong 1 giây. Nó còn được gọi là rps (request per second).

Latency

Chỉ số Latency là tổng thời gian xử lý của 1 việc nào đó.

Categories

Recent posts