@manhng

Welcome to my blog!

Link sách hay

January 22, 2018 02:11

Sách Hay

Bảo mật ứng dụng Web
https://www.slideshare.net/NguynThVinh/bo-mt-ng-dng-web-78473930


Free eBooks from Microsoft Press
https://mva.microsoft.com/ebooks?lng=en-US&lng=en-US#

Những thành viên giỏi trong group .NET Việt Nam

Ngô Thanh Tùng - Đà Nẵng
https://www.facebook.com/ngothanhtung.it

Nguyễn Thanh Tùng - MISA Hà Nội
https://www.facebook.com/nikitakova
https://www.facebook.com/tungnt185

Nguyễn Hoài Nam
https://www.facebook.com/hoainam69

Trần Bá Quân
https://www.facebook.com/wun93

Ứng dụng ASP.NET MVC về mạng xã hội chia sẻ ảnh

Sản phẩm: Xây dựng mạng xã hội chia sẻ ảnh với ASP.NET MVC
https://www.facebook.com/commerce/products/975808372495909/?rid=574345169341580&rt=6

Chi tiết sản phẩm: 

Mục tiêu khóa học:

1) Học lập trình web sử dụng các công nghệ mới nhất của Microsoft: ASP.NET MVC/Entity Framework/SignalR

2) Thiết kế và xây dựng web framework mạng xã hội chia sẻ ảnh dễ bảo trì, mở rộng

3) Xây dựng mạng xã hội tốc độ cao với AngularJS/Web API có thể sử dụng được trên cả các thiết bị mobile

4) Các học viên nắm được quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp sử dụng Visual Studio và Team Foundation Server

5) Các học viên sử dụng thành thạo phương pháp phát triển phần mềm Test Driven Development

Kết quả đầu ra:

1) Đảm bảo việc làm sau khóa học cho các học viên hoàn thành tốt khóa học

2) Các học viên có thể tự tin xin đi thực tập lập trình web asp.net ở các công ty

3) Có thể tự xây dựng được các ứng dụng web, đặc biệt là các ứng dụng mạng xã hội sử dụng ASP.NET MVC

 

Categories

Recent posts