@manhng

Welcome to my blog!

Khóa học lập trình online

July 17, 2017 11:29

KHÓA 01: LẬP TRÌNH FRONT-END CHUYÊN NGHIỆP

1.1) KHAI THÔNG NGHỀ CODE, TƯ DUY CODE, NỀN TẢNG CỐT LÕI

Tố chất lập trình
Nền tảng về máy tính & Cốt lõi về bộ nhớ
Công cụ lập trình & Teamwork
Nhập môn lập trình & cốt lõi lập trình
Nền tảng Web

1.2) CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU - DỰ ÁN


UI & UX cho nghề front-end
Photoshop cho Front-end
Web hiện đại - đa nền tảng
Framework CSS cốt lõi & phổ biến cho nghề Front End
Framework CSS hiện đại - thiết yếu cho Front-end
Preprocesser cho CSS
Javascript nâng cao ES6
Javascript nâng cao - Task runner
Javascript nâng cao - Package
Javascript nâng cao - Module
Javascript Framework Chuyên sâu
Các công cụ tối ưu web Front-end

KHÓA 02: LẬP TRÌNH BACK-END CHUYÊN NGHIỆP

2.1) KHAI THÔNG NGHỀ CODE, TƯ DUY CODE, NỀN TẢNG CỐT LÕI

Tố chất lập trình
Nền tảng về máy tính & Cốt lõi về bộ nhớ
Công cụ lập trình & Teamwork
Nhập môn lập trình & cốt lõi lập trình
Nền tảng Web

2.2) CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU - DỰ ÁN

GIỚI THIỆU ĐỒ ÁN DẠY & THỰC HÀNH
Nền tảng dữ liệu - Phân tích dữ liệu cho dự án
Tư duy Logic, Nền tảng code
Lập trình hướng đối tượng
Quy trình phát triển Phần mềm trong Doanh nghiệp
Phân tích dự án
Mô hình hóa yêu cầu dự án
Xây dựng Back End dựa trên .NET Framework
Tối ưu hệ thống & Caching

Categories

Recent posts