@manhng

Welcome to my blog!

Kế Toán Tổng Hợp

December 2, 2019 01:06

Kế Toán Tổng Hợp (edit)

Ai nên học khóa học này?

Sinh viên kế toán năm 3 và năm 4 hay người quan tâm tới kế toán máy
Những người học và làm kế toán, hoặc chuẩn bị làm kế toán
Những người có kiến thức cơ bản về kế toán
Những người muốn chuyển ngành sang ngành kế toán
Bộ phận tài chính, ban giám đốc công ty cần kiểm soát nhân viên

Vấn đề các kế toán đang gặp phải?

Kế toán dùng quen 1 phần mềm, khi chuyển công ty dùng phần mềm khác không biết sử dụng
Kế toán mới chưa biết dùng phần mềm Fast và Misa để làm sổ sách, báo cáo
Kế toán nội bộ chưa biết lên các sổ sách, báo cáo
Kế toán muốn chuyển lên làm kế toán tổng hợp

Bạn sẽ được học gì từ khóa học?

Áp dụng 2 phần mềm Fast và Misa vào trong Kế toán
Biết cách làm các sổ sách, báo cáo tài chính, BC thuế trên Phần mềm KT
Thực hành chứng từ thực tế trên Phần mềm
Giải quyết 1 số trường hợp thực tế trong doanh nghiệp
Học online chủ động mọi lúc mọi nơi
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc 24/24 đến từ GIẢNG VIÊN

Chương 1: Giới thiệu tổng quan

Bài 1: Giới thiệu khóa học và cung cấp tài liệu học tập
Bài 2: Tổng quan về các phần mềm kế toán P1
Bài 3: Tổng quan về các phần mềm kế toán P2
Bài 4: Tổng quan về các phần mềm kế toán P3

Chương 2: Nội dung khóa học

Bài 5: Giới thiệu tổng quan phần mềm Fast
Bài 6: Cài đặt phần mềm Fast
Bài 7: Nhập số dư tài khoản công ty và khai báo thông tin P1
Bài 8: Nhập số dư tài khoản công ty và khai báo thông tin P2
Bài 9: Kế toán tiền mặt
Bài 10: Kế toán tiền mặt (Fast)
Bài 11: Kế toán tiền mặt (Misa)
Bài 12: Kế toán tiền gửi ngân hàng
Bài 13: Kế toán tiền gửi ngân hàng (Fast)
Bài 14: Kế toán tiền gửi ngân hàng (Misa)
Bài 15: Kế toán mua vào, dịch vụ mua ngoài (Fast)
Bài 16: Kế toán mua vào, dịch vụ mua ngoài (Misa)
Bài 17: Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ
Bài 18: Kế toán tài sản cố định (Fast)
Bài 19: Kế toán tài sản cố định (Misa)
Bài 20: Kế toán công cụ dụng cụ
Bài 21: Kế toán hàng tồn kho

Bài 22: Kế toán hàng tồn kho (Fast)
Bài 23: Kế toán hàng tồn kho (Misa)
Bài 24: Kế toán bán hàng
Bài 25: Kế toán bán hàng (Fast)
Bài 26: Kế toán bán hàng (Misa)
Bài 27: Kế toán tiền lương
Bài 28: Kế toán tiền lương (Fast)
Bài 29: Kế toán tiền lương (Misa)
Bài 30: Kế toán tính giá thành
Bài 31: Kế toán tính giá thành (Fast)
Bài 32: Kế toán tính giá thành (Misa)
Bài 33: Kế toán xác định kết quả kinh doanh
Bài 34: Kế toán xác định kết quả kinh doanh (Fast)
Bài 35: Hệ thống sổ và BCTC
Bài 36: Kết chuyển Misa
Bài 37: Khai báo trên Misa
Bài 38: Tổng kết khóa học và file đáp án

Categories

Recent posts