@manhng

Welcome to my blog!

Network Tools

July 23, 2019 16:16

Network Tools (edit)

  • SSL/TLS 1.2
  • Wireshark (Ethereal)

1) SSL/TLS

Transport Layer Security (TLS) best practices with the .NET Framework

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/network-programming/tls

https://blogs.perficient.com/2016/04/28/tsl-1-2-and-net-support/

https://stackoverflow.com/questions/34920429/is-tls-1-1-and-tls-1-2-enabled-by-default-for-net-4-5-and-net-4-5-1

C# Tipshttp://csharp.tips/tip/article/802-using-tls-1-2-in-csharp

2) Wireshark

https://www.wireshark.org/

Wireshark, hay còn gọi là Ethereal, công cụ này có lẽ không quá xa lạ với phần lớn người sử dụng chúng ta, vốn được xem là 1 trong những ứng dụng phân tích dữ liệu hệ thống mạng, với khả năng theo dõi, giám sát các gói tin theo thời gian thực, hiển thị chính xác báo cáo cho người dùng qua giao diện khá đơn giản và thân thiện. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số đặc điểm cơ bản cũng như cách dùng, phân tích và kiểm tra hệ thống mạng bằng Wireshark.

Wireshark Là Gì? Ứng Dụng Của Nó Như Thế Nào? https://daydore.com/wireshark-la-gi-ung-dung-cua-no-nhu-nao.html

Wireshark là gì? https://it.die.vn/w/wireshark/

Filter: ip.addr == 22.33.44.55

Wireshark là gì? Tính nÄng và cài Äặt Wireshark - Ảnh 5.

 

 

Wireshark là gì? Tính nÄng và cài Äặt Wireshark - Ảnh 2.

 

Để tải công cụ này các bạn truy câp vào trang chủ: wireshark.org

Tiếp đó các bạn chọn vào phần download

2) Mail server configure

Microsoft Windows [Version 10.0.17134.885]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\WINDOWS\system32>notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Thêm ở cuối 1 dòng: 22.33.44.55 smtp.office365.com

3) Test mail server configure

C:\WINDOWS\system32>ping smtp.office365.com

 

Categories

Recent posts