@manhng

Welcome to my blog!

Học viện Agile

October 6, 2018 21:36

Học viện Agile (edit)

ĐÂY CÓ PHẢI TÌNH TRẠNG BẠN ĐANG GẶP PHẢI?

 • Sản phẩm bạn tham gia phát triển không biết đến lúc nào mới có thể phát hành (release)
 • Ngày phát hành liên tục bị lùi
 • Sản phẩm vẫn thiếu ổn định dù đã sát ngày phát hành
 • Việc lập kế hoạch quá mất thì giờ mà dự án vẫn không đâu vào đâu
 • Rất khó để thay đổi giữa chừng dù rất cần
 • Chất lượng sản phẩm cứ giảm sút qua thời gian
 • Đội ngũ rất vất vả đối mặt với các deadline, phải thường xuyên làm thêm giờ và rất hay stress
 • Đội ngũ làm việc căng thẳng, nhưng thiếu gắn kết và không làm chủ được quá trình làm việc
 • Không biết cách nào gia tăng năng suất và chất lượng dự án
 • Không thể thu xếp thời gian để tham gia các khóa học offline

Bạn sẽ học những điều cốt yếu nhất, tinh túy nhất để hiểu đúng Scrum, vận dụng Scrum đúng cách vào công việc, bao gồm:

 • Lập kế hoạch khả thi và linh hoạt
 • Tổ chức họp hằng ngày hiệu quả
 • Biết cách đánh giá công việc
 • Biết cách cải tiến liên tục cách làm để không ngừng gia tăng năng suất nhóm
 • Biết cách gia tăng hiệu quả cộng tác nhóm để tạo ra sản phẩm chất lượng

Bạn sẽ được "làm Scrum" thật hiệu quả.

BẠN ĐƯỢC LỢI GÌ?

 • Hiểu đúng triết lí và giá trị của Scrum để vận dụng cho đúng
 • Phát triển sản phẩm và quản trị dự án linh hoạt với Scrum
 • Học xong làm được việc ngay
 • Đủ kiến thức để thi chứng chỉ PSM I, được tư vấn trước khi thi
 • Trao đổi với các chuyên gia Scrum giàu kinh nghiệm giảng dạy, tư vấn và phát triển sản phẩm
 • Được Học viện Agile hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ ScrumMaster sau khóa học.
 • Trở thành Thành viên Cộng đồng Học viện Agile để trao đổi chuyên môn và nhận về các ưu đãi đặc biệt.

MỤC TIÊU CHI TIẾT CỦA KHÓA HỌC

Kết thúc khóa học này, bạn có thể:

 • Hiểu được mục đích và ý nghĩa của triết lí Agile và Tuyên ngôn Agile
 • Mô tả được tổng quan vòng đời phát triển sản phẩm theo Scrum
 • Mô tả được tổ chức của một nhóm Scrum
 • Hiểu được tính chất Tự tổ chức và Liên chức năng của nhóm Scrum
 • Hiểu rõ nhiệm vụ của Product Owner trong nhóm Scrum
 • Hiểu rõ nhiệm vụ của ScrumMaster trong nhóm Scrum
 • Hiểu rõ nhiệm vụ của Nhóm phát triển trong nhóm Scrum
 • Hiểu rõ nhiệm vụ của thành viên Nhóm phát triển trong nhóm Scrum
 • Mô tả được tổng quan quá trình diễn ra một Sprint
 • Hiểu rõ ý nghĩa và tính chất đóng khung thời gian của Sprint
 • Hiểu rõ mục đích và nội dung của buổi Lập kế hoạch Sprint
 • Hiểu rõ mục đích và nội dung của buổi Scrum hằng ngày
 • Hiểu rõ mục đích và nội dung của buổi Sơ kết Sprint
 • Hiểu rõ mục đích và nội dung của buổi Cải tiến Sprint
 • Hiểu rõ mục đích và nội dung của buổi Làm mịn Product Backlog
 • Hiểu rõ ý nghĩa của Product Backlog và cách vận hành Product Backlog
 • Hiểu rõ ý nghĩa của Sprint Backlog và cách vận hành Sprint Backlog
 • Hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Phần tăng trưởng đạt được sau mỗi Sprint
 • Hiểu rõ ý nghĩa của Định nghĩa Hoàn thành và cách duy trì
 • Hiểu rõ lợi ích và cách triển khai theo dõi tiến độ của của Sprint
 • Hiểu rõ lợi ích và cách triển khai theo dõi tiến độ của sản phẩm
 • Tham gia nhóm Scrum với vai trò ScrumMaster hoặc thành viên nhóm phát triển
 • Phát triển sản phẩm theo Sprint với độ dài thích hợp
 • Tạo được Định nghĩa Hoàn thành phù hợp với tình huống hiện tại
 • Tổ chức tốt buổi Lập kế hoạch Sprint để tìm ra Mục tiêu Sprint và Sprint Backlog
 • Tổ chức tốt buổi Scrum hằng ngày để cập nhật, đồng bộ và phối hợp giữa các thành viên trong nhóm
 • Tổ chức tốt buổi Sơ kết Sprint để thanh tra phần tăng trưởng của sản phẩm và thích nghi Product Backlog nếu cần thiết
 • Tổ chức tốt buổi Cải tiến Sprint để thanh tra quy trình hiện tại của nhóm và lên kế hoạch cải tiến
 • Tạo lập và duy trì được Product Backlog
 • Tạo lập và duy trì được Sprint Backlog
 • Theo dõi được tiến độ của Sprint sử dụng biểu đồ burndown
 • Theo dõi được tiến độ của sản phẩm sử dụng biểu đồ burndown
 • Chuyển giao được các phần tăng trưởng khả dụng của sản phẩm sau mỗi Sprint
 • Tự tin thi chứng chỉ PSM I

Categories

Recent posts