@manhng

Welcome to my blog!

Hệ Thống Giáo Dục

July 24, 2017 13:09

TÔI KIỆN NỀN GIÁO DỤC NÀY

Clip mà bất cứ ai từng qua thời học sinh bị ép giơ tay phát biểu sẽ đều đồng tình.

Diễn giả: Prince Ea

https://www.facebook.com/cafebiz.vn/videos/1398736270154151/

Chúng ta cần những con người có tư duy sáng tạo, đột phá, sáng suốt, độc lập và có khả năng kết nối.

Mỗi bộ nào đều độc nhất vô nhị trên thế giới.

Mỗi đứa trẻ đều có đặc điểm, nhu cầu, tài năng và ước mơ khác nhau.

Thay đổi nền giáo dục bằng một tư tưởng mới hướng đến từng em học sinh một.

Hãy công bằng với mọi loại tài năng: Toán học, khiêu vũ, nghệ thuật, dancing...

Thời gian nên lớp ít hơn, không có bài tập về nhà.

Tập trung vào sự hợp tác chứ không phải sự đua tranh.

Hệ thống giáo dục của Phần Lan.

Hãy trân trọng ước mơ của chúng.

Tôi tin vào thế giới của chúng ta, nơi mà không bị bắt buộc phải leo cây.

Categories

Recent posts