@manhng

Welcome to my blog!

Git Cmd

December 5, 2017 13:57

Git - CMD (edit)

Git - Học nghiêm túc một lần (Phần 1)

https://viblo.asia/p/git-hoc-nghiem-tuc-mot-lan-phan-1-OeVKBo6JZkW

Git - Học nghiêm túc một lần (Phần 2)

https://giaphiep.com/blog/git-hoc-nghiem-tuc-mot-lan-phan-2-25505

Git - Những câu lệnh hữu dụng

https://viblo.asia/p/tap-hop-nhung-cau-lenh-git-huu-dung-dWrvwWr2vw38

Git - Những câu lệnh cơ bản

https://jusfunny.wordpress.com/2016/11/09/cac-lenh-git-co-ban-ma-toi-hay-dung/

http://techkids.vn/blog/cac-cau-lenh-git-khong-khong-biet/

https://tuduydongian.com/2017/06/git-endless-story/

Hướng dẫn Git căn bản

Git local

git add --all
git commit -m "<Message>"
git push <alias> <branch_name>

Git remote

git init

git remote add origin https://github.com/manhng/source.git

git clone <link repository muốn chôm>

Bạn muốn đẩy nó lên git của bạn chứ không phải remote từ git của thằng đó, mà đúng hơn là nếu remote từ git của thằng đó thì bạn sẽ không thể push code mà bạn viết tiếp vào cục source đó được (có username, password của nó éo đâu). Vậy thì bạn cần phải đổi cái link repository của thằng đó sang link repository của bạn bằng lệnh:

git remote set-url origin <link repository của bạn>

git reset --hard

Categories

Recent posts