@manhng

Welcome to my blog!

Git Cmd

December 5, 2017 13:57

Git - CMD

https://jusfunny.wordpress.com/2016/11/09/cac-lenh-git-co-ban-ma-toi-hay-dung/

http://techkids.vn/blog/cac-cau-lenh-git-khong-khong-biet/

https://tuduydongian.com/2017/06/git-endless-story/

Hướng dẫn Git căn bản

Git local

git add --all
git commit -m "<Message>"
git push <alias> <branch_name>

Git remote

git init

git remote add origin https://github.com/manhng/source.git

git clone <link repository muốn ăn cắp>

Bạn muốn đẩy nó lên git của bạn chứ không phải remote từ git của thằng đó, mà đúng hơn là nếu remote từ git của thằng đó thì bạn sẽ không thể push code mà bạn viết tiếp vào cục source đó được (có username, password của nó éo đâu). Vậy thì bạn cần phải đổi cái link repository của thằng đó sang link repository của bạn bằng lệnh:

git remote set-url origin <link repository của bạn>

git reset --hard

 

Categories

Recent posts