@manhng

Welcome to my blog!

Dịch vụ thuê ngoài (Freelancer)

July 23, 2018 16:59

Dịch vụ thuê ngoài (Freelancer) (edit)

https://pangara.com

https://www.toptal.com

https://freelancerviet.vn

https://www.vlance.vn

https://freelancervietnam.vn/

Top 10 xu hướng công nghệ chiến lược không nên bỏ qua trong năm 2018

1. AI và Machine Learning

2. Ứng dụng thông minh và phân tích dữ liệu

3. IoT Và Edge Computing

4. Công nghệ Blockchain và Cryptocurrencies

5. Môi trường làm việc kỹ thuật số

6. DaaS (Data as a Service)

7. Tương tác thực tế – Augmented Reality (AR)

8. Tầm quan trọng của dữ liệu video và giọng nói

9. Bots và Robots

10. An ninh mạng

Xóa mù Blockchain

https://developer.ibm.com/courses/all/blockchain-essentials/

Categories

Recent posts