@manhng

Welcome to my blog!

Free Cloud

August 31, 2021 12:01

Free Cloud (edit)

Tham khảo:

AWS vs. Azure vs. Google Cloud: Which free tier is best? | InfoWorld

How to make the most of the AWS free tier | InfoWorld

How to make the most of the Google Cloud free tier | InfoWorld

Ai không thích những thứ miễn phí? Các nhà cung cấp đám mây công cộng đều biết tất cả chúng ta.

Các dịch vụ đám mây chính cung cấp sản phẩm của họ cho tất cả mọi người từ nhà phát triển độc lập có thẻ tín dụng đến các doanh nghiệp cắt giảm 7 con số SLA. Ba công ty lớn — Amazon AWS, Google Cloud Platform và Microsoft Azure — cũng cung cấp các phiên bản dùng thử miễn phí của các dịch vụ riêng lẻ khác nhau dưới biểu ngữ của họ. Các dịch vụ miễn phí không phải lúc nào cũng đủ cho toàn bộ công việc sản xuất, nhưng đủ để có được cảm nhận tốt về cách thức hoạt động của dịch vụ mà không tốn kém một hóa đơn nào.

Lưu ý rằng danh sách các dịch vụ luôn miễn phí rất khác nhau giữa các đám mây. Những gì một đám mây cung cấp miễn phí ở một số hình thức, những đám mây khác có thể tính phí mọi lúc. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách hoạt động của các cấp miễn phí trên AWS, Google Cloud và Microsoft Azure và chúng tôi sẽ thảo luận về những điểm tương đồng, khác biệt và hạn chế của chúng. Cuối cùng, chúng tôi sẽ chỉ ra một số dịch vụ luôn miễn phí đáng chú ý có sẵn trên mỗi đám mây, cùng với các giới hạn dịch vụ của chúng.

Miễn phí trên AWS, Google Cloud và Microsoft Azure
Các dịch vụ miễn phí trên AWS, Google Cloud và Microsoft Azure thuộc hai nhóm cơ bản:


Cấp "miễn phí có thời hạn" cung cấp cho bạn một số dịch vụ miễn phí trong 12 tháng, nhưng chỉ với số lượng hạn chế và chỉ trong lần đăng ký đầu tiên hoặc đăng ký với dịch vụ. Sau khi hết 12 tháng, bạn sẽ được thanh toán cho các dịch vụ đó theo mức giá thông thường.
Cấp "luôn miễn phí" cung cấp các dịch vụ luôn sẵn có miễn phí, miễn là việc bạn sử dụng chúng không vượt quá một số tiền nhất định mỗi tháng. Điều này thường có thể được quản lý bằng cách theo dõi việc sử dụng của bạn. Ví dụ: AWS có ngân sách và cảnh báo để trợ giúp việc này.
Google Cloud và Microsoft Azure đều cung cấp tín dụng dịch vụ khi đăng ký. Google Cloud cung cấp khoản tín dụng 300 đô la để sử dụng trên bất kỳ dịch vụ nào của Google Cloud Platform. Tuy nhiên, bản dùng thử miễn phí 12 tháng của bạn sẽ kết thúc sớm nếu bạn chi tiêu hết 300 đô la tín dụng trong thời gian đó. Microsoft Azure cung cấp 200 đô la tín dụng khi đăng ký, nhưng chỉ để chi tiêu trong 30 ngày đầu tiên. Mặt tích cực, việc chi tiêu tất cả khoản tín dụng đó sẽ không chấm dứt thời gian dùng thử miễn phí 12 tháng của bạn.

Hạn chế cấp miễn phí trên AWS, Google Cloud và Microsoft Azure
Các hạn chế chính là thời gian và giới hạn sử dụng cho các dịch vụ — chỉ rất nhiều mỗi tháng và chỉ 12 tháng cho ưu đãi dùng thử miễn phí giới thiệu. Nhưng các hạn chế khác cũng thường được áp dụng.

Phần mềm và hệ điều hành. Phần mềm thương mại và giấy phép hệ điều hành thường không có sẵn theo các cấp miễn phí. Ví dụ: với AWS, một số biến thể của Windows, chẳng hạn như Microsoft Windows Server 2019 với SQL Server 2017 Standard, không khả dụng trong cấp 12 tháng hoặc cấp luôn miễn phí. Tuy nhiên, Microsoft Windows Server 2019 Base đủ điều kiện cho cấp miễn phí miễn là bạn ở trong giới hạn loại phiên bản của cấp miễn phí.
Giới hạn hoạt động. Các dịch vụ có sẵn trong các cấp miễn phí thường có những hạn chế mới có thể được gỡ bỏ chỉ bằng cách chuyển sang phiên bản trả phí của sản phẩm. Ví dụ: với Google Cloud, có giới hạn về số lượng CPU ảo mà bạn có thể sử dụng cùng một lúc. Bạn cũng không thể thêm GPU hoặc sử dụng các phiên bản Windows Server.
Không có chuyển nhượng. Nếu bạn không sử dụng tất cả những gì có sẵn miễn phí trong một tháng nhất định, đừng mong đợi được phép chuyển số dư sang các tháng trong tương lai. Các dịch vụ miễn phí nói chung là một thỏa thuận sử dụng được hoặc mất.
Điểm nổi bật của cấp miễn phí AWS
Amazon Chime: Dịch vụ liên lạc kinh doanh của Amazon - trò chuyện, âm thanh và gọi video - hoàn toàn miễn phí cho khách hàng mới từ ngày 4 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020. Các tính năng cơ bản, bao gồm trò chuyện văn bản và gọi thoại, luôn miễn phí.
AWS CodeBuild: 100 phút xây dựng mỗi tháng trên loại phiên bản build.general1.small miễn phí.
AWS CodeCommit: Tối đa năm người dùng với 50 GB bộ nhớ mỗi tháng và 10.000 yêu cầu Git.
AWS CodePipeline: Miễn phí một đường dẫn hoạt động mỗi tháng.
Amazon DynamoDB: Cơ sở dữ liệu NoSQL của Amazon cung cấp 25 GB dung lượng lưu trữ và 25 đơn vị dung lượng đọc và ghi miễn phí mỗi tháng. Amazon tuyên bố điều này là “đủ để xử lý tới 200 triệu yêu cầu mỗi tháng.”
Amazon Glacier: Có thể truy xuất miễn phí tối đa 10 GB dữ liệu từ dịch vụ lưu trữ dữ liệu dài hạn của Amazon.
AWS Lambda: Cung cấp chức năng như một dịch vụ của Amazon có thể cung cấp miễn phí tới một triệu yêu cầu và 3,2 triệu giây thời gian tính toán mỗi tháng.
Amazon RDS: Dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý của Amazon - MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Cơ sở dữ liệu Oracle (bạn phải cung cấp giấy phép của riêng mình) hoặc SQL Server Express - có thể chạy liên tục hàng tháng miễn là bạn sử dụng Single-AZ db.t2.micro chẳng hạn, cùng với 20 GB bộ nhớ cơ sở dữ liệu được hỗ trợ bởi SSD và 20 GB sao lưu.
Các chức năng của AWS Step: 4.000 chuyển đổi trạng thái miễn phí mỗi tháng.
Điểm nổi bật của cấp miễn phí Google Cloud
Google App Engine: Các phiên bản miễn phí của Google App Engine có thể sử dụng tới 5 GB Google Cloud Storage và chạy tối đa 28 giờ phiên bản front-end và back-end mỗi ngày, đồng thời cung cấp 1 GB dữ liệu gửi đi, sử dụng 1000 lượt tìm kiếm hoạt động (với tối đa 10 MB biển

Categories

Recent posts