@manhng

Welcome to my blog!

Design Tools

November 20, 2021 12:38

Design & Design Tools (edit)

Online

Google Drawings

https://docs.google.com/drawings/

LucidChart

 • Database ER diagram
 • DBMS ER diagram (UML notation)
 • Sequence diagram
 • UML class
 • Use case diagram
 • Activity diagram
 • API flowchart

https://lucid.app/

Draw.io

https://draw.io

diagrams.net

Chrome Extensions

5 Mind Mapping Extensions For Google Chrome

 • Lucidchart Diagrams
 • Creately Diagrams
 • Mind Maps
 • Mind Map Maker
 • MindMup 2.0 - Free Mind Map web site

Offline

Justinmind 9.5.5

Proto.io - Prototyping for all

Tham khảo

25 Google Tools miễn phí đỉnh nhất dành cho Marketers| TopOnSeek

 

 

Design HTML

June 29, 2017 18:30

Design Form thế nào cho tốt

https://kipalog.com/posts/Design-form-the-nao-cho-tot

Tam giác ma thuật của Amazon

https://kipalog.com/posts/Tam-giac-ma-thuat-cua-Amazon

jQuery plugin to fire events when user's cursor aims at particular dropdown menu items. For making responsive mega dropdowns like Amazon's.

https://github.com/kamens/jQuery-menu-aim

Breaking down Amazon’s mega dropdown

http://bjk5.com/post/44698559168/breaking-down-amazons-mega-dropdown

Design Form thế nào cho tốt

Form là thành phần quan trọng nhất khi design flow đăng ký của 1 web hay 1 app, dù là view gồm nhiều bước hay chỉ là một màn hình đơn điệu. Bài này sẽ liệt kê những điều nên và không nên khi design form thông qua các lỗi thường thấy của designer.

general


Tuy vậy hãy nhớ đây chỉ là các luật cho trường hợp tổng quát, và sẽ luôn tồn tại những ngoại lệ tùy theo câu chuyện muốn kể về sản phẩm.

Rule 1) Form chỉ nên có 1 cột

Rule 2) Label để ở bên trên input

Rule 3) Nhóm label lại với input tương ứng

Rule 4) Không dùng label viết hoa toàn bộ

Rule 5) Hiển thị toàn bộ lựa chọn nếu số lựa chọn < 6

Rule 6) Không dùng placeholder làm label

Rule 7) Đặt checkbox và radio thẳng hàng dọc

Rule 8) Viết nút CTA (Call To Action) rõ nghĩa

Rule 9) Viết nội dung lỗi rõ ràng trên dòng tương ứng

Rule 10) Chỉ chạy validation sau khi người dùng điền xong input (trừ khi tác vụ validation đấy giúp ích trong quá trình type)

Rule 11) Không ẩn đoạn gợi ý

Rule 12) Phân biệt rõ action loại 1 và action loại 2

Rule 13) Để độ dài của input tương ứng với nội dung

Rule 14) Không dùng ký hiệu cho input bắt buộc, và ghi rõ input nào là có thể bỏ đi được

Rule 15) Nhóm các thông tin liên quan lại với nhau

Thêm 2 rule quan trọng sau cùng là:

+ Suy nghĩ về từng đầu mục thông tin

Hãy cố gắng giảm số trường hết mức có thể. Mỗi khi thêm 1 trường, hãy dừng lại và suy nghĩ thật kỹ xem bạn có thể lấy thông tin đó từ trường khác đã có sẵn hay không? có cần thiết phải lấy bây giờ không? và liệu có thể bỏ hẳn đi hay không? Hiện nay chúng ta có thể lấy data tự động bằng nhiều cách. Giảm trường đi là cách giảm stress hữu hiệu nhất cho user.

+ Thông minh và hài hước

Tất cả mọi user đều khó tính và sốt ruột khi điền form đăng ký. Hãy cố gắng tạo cảm giác như đang trò chuyện, tận dụng khiếu hài hước tạo cảm giác thân thiện và đem lại những khoảng khắc thú vị. Nếu bạn làm được những điều này thì brand của sản phẩm sẽ được gắn liền với ấn tượng tốt và tỉ lệ hoàn thành flow đăng ký sẽ tăng đến mức mà bạn không ngờ tới đấy!

Categories

Recent posts