@manhng

Welcome to my blog!

Cấu hình IIS cho ứng dụng ASP.NET

June 28, 2017 22:01

Bước 01: Vào Start / Control Panel

Bước 02: Chọn Program and Features

Bước 03: Chọn Turn Windows features on or off , Chọn IIS (Internet Information Services) và chờ trong giây lát để Windows cài đặt dịch vụ

Bước 04: Đăng ký asp.net vào hệ thống với mã lệnh “aspnet_regiis –i” với quyền AdministratorBước 05: Mở IIS bằng cách vào Start / Control Panel / Administrative Tools / chọn dịch vụ Internet Information Services (IIS) Manager

Bước 06: Tạo Application Pools phù hợp với .NET Framework v4.0.30319

Bước 07: Tạo Application để trỏ tới website ASPNET. Lưu ý: Website đã được Publish thành tập tin .DLLBước 08: Chạy website từ trình duyệt với 2 cách: thông qua IIS, thông qua trình duyệt Friefox, Google Chrome, …

Chúc bạn học tập tốt.

Categories

Recent posts