@manhng

Welcome to my blog!

Electronic Signature

November 27, 2017 09:45

Electronic Signature

Nguyễn Viết Mạnh
Giám đốc kỹ thuật
Nghiên cứu và phát triển
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Mobile: 0982411958
Address: 38 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Cơ cấu tổ chức - Công ty cổ phần

Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần

Công ty cổ phẩn phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam

 

♦ Tập hợp các chi phí trực tiếp: Kế toán chỉ cần nhập liệu một lần, phần mềm sẽ tự động tồng hợp các khoản chi phí trực tiếp cho từng công trình, từng hạng mục chi tiết bên trong và kế toán chỉ cần kiểm tra lại số liệu trước khi tính giá thành.
♦ Phân bổ chi phí gián tiếp: Các chi phí chung phát sinh trong xây dựng rất đa dạng và phức tạp, chính vì vậy.
♦ Đánh giá sản phẩm dở dang và nghiệm thu công trình: Sau khi đã thực hiện xong việc tập hợp và phân bổ chi phí phân mềm sẽ tự động tính ra giá thành cho từng công trình.
♦ Lập các báo cáo theo dõi nhập kho/xuất kho vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ, thành phẩm
♦ Công nợ của một nhà cung cấp cho nhiều công trình.

♦ Bảng khai báo định mức nguyên vật liệu, định mức nhân công theo thành phẩm.
♦ Tổng hợp và chi tiết giá thành sản phẩm theo nhiều phương thức.
♦ Phương thức khai báo định mức, hệ số qui chuẩn đối với các sản phẩm tính giá thành theo phương pháp hệ số
♦ Phương thức tính giá thành phân bước theo từng giai đoạn, quy trình sản xuất.
♦ Bảng phân bổ chi phí chung.
♦ Phân bổ chi phí tự động theo nhiều phương thức tùy chọn.
♦ Tổng hợp chi phí riêng, chung từng sản phẩm theo đơn hàng, theo yếu tố chi phí (theo QĐ 15 và QĐ 48).


♦ Nhập khẩu hàng hóa chương trình khai báo chi tiết các khoản thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu, số lượng và giá trị hàng hóa hóa nhập kho theo từng tờ khai hải quan.
♦ Theo dõi chi tiết mua hàng theo đơn đặt hàng, kế toán sẽ nắm được số lượng đặt hàng là bao nhiêu, nhà cung cấp đã giao và còn phải giao là bao nhiêu...
♦ Theo dõi và phân bổ chi phí mua hàng cho từng hàng hóa nhập kho và các trường hợp mua hàng về xuất bán ngay không hạch toán qua kho.
♦ Đối với hoạt động bán hàng, ngoài việc theo dõi doanh thu bán hàng chi tiết theo từng hóa đơn, Chương trình còn cho phép theo dõi doanh thu theo từng mặt hàng, từng nhà cung cấp ...

Categories

Recent posts