@manhng

Welcome to my blog!

Chứng chỉ Microsoft

April 23, 2020 10:54

Chứng chỉ Microsoft (edit)

Chứng chỉ Azure được phân loại thành 04 danh mục chứng chỉ chính: Developer, Administrator, DevOps, Architect và các loại chứng chỉ chuyên sâu cho từng mảng IoT, Data Engineer, Data Scientist, Security, AI.

Định hướng công ty: Cloud, Architect, Developer

Google search keyword: Microsoft Certified: Azure ...

Tìm hiểu thêm: https://www.globalknowledge.com/

Online courseshttps://business.udemy.com/plans/

Udemyhttps://www.udemy.com/

OpenEdxhttps://openedx.microsoft.com/

Chrome extension: Microsoft News

Breaking news from around the world - Get the Microsoft News extension for Chrome

Microsoft Certified: Azure Developer Associate

Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert

Microsoft Certified: Azure DevOps Engineer Expert

 • AZ-400: Microsoft Azure DevOps Solutions exam

Online courses on Udemy.com

70-533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solution

https://www.udemy.com/course/70-533-implementing-microsoft-azure-infrastructure-solution/

AZ-203 Microsoft Certified Azure Developer practice exams

https://www.udemy.com/course/az-203-microsoft-certified-azure-developer-practice-exams/

This exam measures your knowledge and hands on experience working with Azure technologies including but not limited to:

 • Implement batch jobs by using Azure Batch Services

 • Create containerized solutions

 • Create Azure App Service Web Apps

 • Create Azure App Service mobile apps

 • Create Azure App Service API apps

 • Implement Azure functions

 • Develop solutions that use storage tables

 • Develop solutions that use Cosmos DB storage

 • Develop solutions that use a relational database

 • Develop solutions that use blob storage

 • Implement authentication

 • Implement access control

 • Implement secure data solutions

 • Develop code to support scalability of apps and services

 • Integrate caching and content delivery within solutions

 • Instrument solutions to support monitoring and logging

70-534 - Architecting Microsoft Azure Solutions exams

https://www.udemy.com/course/70-534-architecting-microsoft-azure-solutions-exams/

 • Design Azure Resource Manager (ARM) networking (5–10%)

 • Secure resources (20–25%)

 • Design an application storage and data access strategy (5–10%)

 • Design advanced applications (20–25%)

 • Design Azure Web and Mobile Apps (5–10%)

 • Design a management, monitoring, and business continuity strategy (20–25%)

 • Architect an Azure Compute infrastructure (10–15%)

AZ-100: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment exams

https://www.udemy.com/course/az-100-microsoft-azure-infrastructure-and-deployment-exams/

Skills measured

 • Manage Azure subscriptions and resources

 • Implement and manage storage

 • Deploy and manage virtual machines (VMs)

 • Configure and manage virtual networks

 • Manage identities

Cloud Computing Essentials

https://www.udemy.com/course/az-900-basics-of-cloud-computing/

 • What is Cloud computing

 • Benefits of Cloud Computing

 • Capex Vs Opex

 • What is Public Cloud

 • Use cases of Public Cloud

 • What is private Cloud

 • Use cases of private Cloud

 • What is Hybrid Cloud

 • Use cases of Hybrid Cloud

 • What is IAAS , SAAS and PAAS

 • Use cases in each model

 • Key Concepts an Terminology

 • Economies of Scale

 • Shared responsibility model in cloud

AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals Exam Prep -2020 Edition

Learn the fundamentals of Azure, and get certified, with this complete beginner's AZ-900 course, includes practice test!

https://www.udemy.com/course/az900-azure/

Microsoft Azure - Beginner's Guide + AZ-900 preparation

Beginning your journey on Microsoft Azure + 180 practice questions on AZ-900 certification exam

https://www.udemy.com/course/microsoft-azure-beginners-guide/

AZ-900 Azure Exam Prep: Microsoft Azure Fundamentals in 2020

Prepare for the AZ-900 Exam with this Comprehensive AZ-900 Course + 50-Question Exam! (UPDATED APRIL 2020)

https://www.udemy.com/course/az-900-azure-exam-prep-understanding-cloud-concepts/

Microsoft AZ-500 Certification: Azure Security Technologies

Increase your Azure Security skillset with the NEW AZ-500 course!

https://www.udemy.com/course/az-500-course/

AZ-103 / AZ-104 Microsoft Azure Administrator - UPDATED 2020

Pass your Microsoft AZ-103 / AZ-104 exam. Labs plus over 100+ Practice questions for each exam

https://www.udemy.com/course/microsoft-certified-azure-administrator/

A to Z of Azure security - Covers AZ 500, 300,103 and more

The most comprehensive course on Azure Cloud Security showing you how to implement security controls across the board
Microsoft AZ-301 Certification: Azure Architect Design 2020
Be able to advise customers and translate business requirements into Azure solutions by taking the AZ-301 exam!
Exam AZ-203 - Developing Solutions for Microsoft Azure
Pass your Microsoft AZ-203 certification exam (includes 196 practice questions)
Azure Administrator: AZ-103/AZ-104
AZ-103/AZ-104 Certification
Azure Fundamentals: AZ-900 Certification
Get to know Microsoft Azure
AZ-300 Microsoft Azure Architect Technologies - Lab Practice
This course is to help candidates to prepare Lab part of AZ-300 exam with hand picked 30+ Lab tasks
Microsoft AZ-300: Azure Architect Technologies
Everything you need to know to pass the most in-demand Microsoft Azure certification
AZ-300 Azure Architecture Technologies Exam Prep 2020
Prove your Azure Architect Technology skills to the world. Complete AZ-300 course. Update as of Dec 2019.
AZ-301 Azure Architect Design Exam Prep 2020
Prove your Azure Architect Design skills to the world. Complete AZ-301 course. Update as of Dec 2019.
AZ-300: Microsoft Azure Architect Technologies- UPDATED 2020
Microsoft AZ-300 Preparation Course + Over 100 + Practice questions + Actual Exam Lab Scenarios
Microsoft Azure Solutions (Exam 70-533) – 9 Course Bundle
Get a comprehensive overview of Azure cloud services in this 9-course bundle
AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals Certification - 2020
Prepare for Microsoft AZ 900 Exam with Detailed explanations and lots review questions
Microsoft 365 Identity And Services (Exam MS-100)
Learn topics from the Microsoft MS-100 exam
Migrating from Microsoft Exchange to O365
How to Make the Move from Exchange 2010 to Office 365
Mastering Office 365 (2019)
How To Take Full Advantage of Office 365: Your Modern, Collaborative Business Tools
Office 365 Administration (Exam 70-346)
This course is designed to give users a tour and understanding of the administrative capabilities in Office 365.
Microsoft Office 365 Administration
Microsoft Office 365 Administration
Microsoft Word for Mac - Office 365 on Mac OS
The power of Microsoft Word, on your Mac.
Microsoft 365 Bundle (MS-100, MS-101 & SharePoint)
Learn topics from the Microsoft 365 Mobility and Security MS-100 and MS-101 exams as well as SharePoint 365 Site Owner

Chia sẻ kinh nghiệm

AZ-900: Microsoft Certified Azure Fundamentals

MS-100: Microsoft 365 Identity and Services (link)

MS-101: Microsoft 365 Mobility and Security (link)

Microsoft AZ-900 Certification: Azure Fundamentals
The popular Azure Fundamentals certification course: Learn all you need to know to pass the AZ-900 exam!

https://www.udemy.com/course/az-900-azurefundamentals/

https://www.udemy.com/course/crash-course-to-pass-the-microsoft-azure-fundamentals-az900/

 • Understanding Cloud Concepts
 • Understanding Core Azure Services
 • Understanding Security, Privacy, Compliance, and Trust
 • Understanding Azure Pricing and Support

AWS Essentials (2019)
Get started using AWS' core services

https://www.udemy.com/course/linux-academy-aws-essentials-2019/

Chứng chỉ điện toán đám mây AWS - Architect

AWS Certified Solutions Architect - Associate:

Xác định và tập hợp các yêu cầu cho các kế hoạch giải pháp và cung cấp hướng dẫn về thực tiễn tốt nhất về kiến trúc trong suốt các dự án AWS. Được xem là chứng chỉ tiên quyết cho chứng nhận cấp chuyên nghiệp.

Chứng chỉ điện toán đám mây AWS - Developer

AWS Certified Developer - Associate:

Thiết kế, phát triển và thực hiện các giải pháp dựa trên đám mây bằng AWS.

AWS Certified DevOps Engineer - Professional:

Cung cấp, vận hành và quản lý các ứng dụng phân tán bằng AWS; thực hiện và quản lý hệ thống phân phối, kiểm soát an ninh, quản trị và xác nhận tuân thủ; xác định và triển khai hệ thống theo dõi số liệu và ghi nhật ký; duy trì hệ thống hoạt động. Chứng nhận này là chứng nhận cấp chuyên nghiệp cho cả vai trò của nhà phát triển và hoạt động. Khi chúng tôi chạy số bảng công việc, chúng tôi thấy một sự thể hiện cực kỳ mạnh mẽ giữa các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm các tín đồ kỹ sư được chứng nhận AWS. Nếu con đường sự nghiệp của bạn đi theo hướng chuyên nghiệp, đây chắc chắn là một chứng nhận đáng để khám phá.

Từ bạn HuyRom

https://medium.com/@huyrom/

Sau đây là liệt kê danh sách 1 số chứng chỉ phổ biến của Azure:

AZ-900: Microsoft Azure Fundamental, chứng chỉ kiến thức nền tảng về Azure.

AZ-103: Microsoft Azure Administrator, dành cho các quản trị viên Azure.

AZ-204: Developing Solution for Microsoft Azure, chứng chỉ phát triển giải pháp trên nền tảng Azure

AZ-400: Microsoft Azure Devops Solution, dành cho các kỹ sư giải pháp Devops.

Azure Solution Architect: dành cho các kiến trúc sư thiết kế giải pháp

 • AZ-300: Microsoft Azure Architect Technologies, dành cho các kiến trúc sư giải pháp Azure
 • AZ-301: Microsoft Azure Architect Design, dành cho các kiến trúc sư thiết kế giải pháp Azure

AZ-220 (bản Beta): Microsoft Azure IoT Developer, dành cho lập trình viên phát triển ứng dụng IoT trên nền tảng Azure.

AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies, chứng chỉ bảo mật Azure

AZ-120: Planning and Administering Microsoft Azure for SAP, chứng chỉ dành riêng cho các quản trị viên SAP trên nền tảng Azure

70–487: Developing Microsoft Azure and Web Services, chứng chỉ phát triển dịch vụ web trên nền tảng Azure.

70–537: Configuring and Operating a Hybrid Cloud with Microsoft Azure Stack Hub, chứng chỉ phục vụ việc cấu hình và vận hành hệ thống Hybrid Cloud trên nền tảng Microsoft Azure Stack Hub.

Từ bạn Thảo Trần (HCM): ttpthao993@gmail.com

https://phuongthaotran.wordpress.com/2019/07/03/minh-da-dau-az-203-va-nhan-chung-chi-azure-developer-associate-nhu-the-nao/

Từ bạn Thomas Maurer (thomasmaurer-blog-thmaure)

https://www.thomasmaurer.ch/2019/12/how-to-learn-microsoft-azure-in-2020/

https://www.thomasmaurer.ch/2019/07/passed-az-203-microsoft-certified-azure-developer/

https://www.thomasmaurer.ch/2020/03/az-204-study-guide-developing-solutions-for-microsoft-azure/

Others

https://www.simplilearn.com/microsoft-azure-developer-associate-certification-training-course

https://medium.com/@katherine_scott/az-203-microsoft-azure-developer-associate-exam-training-for-instant-success-4257f3144f87

Azure Certifications

As mentioned, Microsoft offers different certifications depending on various job roles. If you are just getting started with Azure, I also highly recommend that you are doing AZ-900, which is the Azure Fundamentals exam.

Danh sách chứng chỉ

http://tanducits.com/dich-vu/lo-trinh-dao-tao-va-thi-chung-chi-microsoft-apps-and-infrastructure

       

Cấp độ

Chứng chỉ

 

Đào tạo

 

 

 

 

Microsoft Certified: Azure Fundamentals

(kỳ thi AZ-900)

 

Khóa học AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals (1 ngày)

 

 

 

 

Microsoft Azure Administrator

(kỳ thi AZ-103)

 

Khóa học AZ-103 Microsoft Azure Administrator (4 ngày)

Microsoft Azure Developer Associate

(kỳ thi AZ-203)

  Khóa học AZ-203 Developing Solutions for Microsoft Azure (6 ngày)

 

 

 

 

 

Azure DevOps Engineer Expert

(Yêu cầu cần có chứng chỉ Azure Administrator hoặc chứng chỉ Azure Developer Associate và vượt qua kỳ thi AZ-400)

 

Khóa học AZ-400 Azure DevOps Engineer (7 ngày)

Azure Solutions Architect Expert

(kỳ thi AZ-300AZ-301)

 

Khóa học AZ-300 Microsoft Azure Architect Technologies (5 ngày)

Khóa học AZ-301 Microsoft Azure Architect Design (4 ngày)

Microsoft Azure là giải pháp Điện Toán Đám Mây có thể tin tưởng?

http://ilab.vn/chuong-trinh-hoc/azure/

 • Lựa chọn hàng đầu: 90% các công ty thuộc Fortune 500 tin tưởng giải pháp Điện Toán Đám Mây của Microsoft.
 • Trung tâm dữ liệu toàn cầu: Mạng lưới các trung tâm dữ liệu toàn cầu do Microsoft triển khai và quản lý tại 42 khu vực trên thế giới.
 • Bảo mật tối ưu: Micosoft bảo đảm luôn phát hiện kịp thời và giảm thiểu các mối đe dọa đối với tất cả tài nguyên của bạn trên Azure thông qua Trung Tâm Bảo Mật Azure.
 • Tuân thủ chính sách tuyệt đối: Azure là hệ thống Điện Toán Đám Mây tuân thủ chính sách toàn diện nhất (50 đề xuất tuân thủ) và được các tổ chức của chính phủ Hoa Kỳ công nhận là hệ thống Điện Toán Đám Mây đáng tin cậy nhất.

Các tin khác

Trần Ngọc Huy: 2016 đạt chứng chỉ cao nhất về Microsoft Azure

Trần Hoàng Giang: AI và Blockchain

Nguyễn Ngọc Tâm (FPT Software Quy Nhơn) và Nguyễn Nho: vừa trở thành người Việt Nam đầu tiên sở hữu TensorFlow, chứng chỉ quốc tế được xếp vào loại “hiếm” trong lĩnh vực AI.

ZOE: là một start-up sức khỏe và dinh dưỡng ít tiếng tăm mang tên ZOE mới bắt đầu xâu chuỗi và hoàn thiện ứng dụng truy dấu triệu chứng Covid (Covid Symptom Tracker).

https://news.microsoft.com/vi-vn/2016/12/19/microsoft-cung-cap-mien-phi-cac-khoa-dao-tao-azure-chuyen-nghiep/

Để tìm hiểu về danh mục đầy đủ các khóa học MOOC (Massive Open Online Courses – Các khóa học trực tuyến mở đầy đủ), bao gồm cả các khóa học Azure cho các chuyên gia AWS và những khóa học mới được bổ sung thường xuyên vui lòng truy cập địa chỉ: https://azure.microsoft.com/en-us/learn/skills/

Danh mục các khóa học Azure miễn phí với nhiều khóa học mới thường xuyên được cập nhật có tại địa chỉ: https://openedx.microsoft.com/

SmartPro: Chương trình đào tạo Microsoft

https://smartpro.vn/khoa-hoc/microsoft-certified-azure-developer-associate-az-203-964.html

https://smartpro.vn/chuong-trinh/chuong-trinh-dao-tao-microsoft-60.html

Azure:

Sự thay đổi trong hệ thống chứng chỉ Microsoft

http://www.bkacad.edu.vn/vn/Ban-tin-cong-nghe/SU-THAY-DOI-TRONG-HE-THONG-CHUNG-CHI-MICROSOFT.html

Các chứng chỉ của Microsoft được tổ chức thành ba cấp độ:

 • Fundamental Certifications
 • Associate Certifications
 • Expert Certifications

Các chương trình đạo tạo:

Xu hướng SMAC (Social, Mobile, Analytics và Cloud) là gì?

https://robusta.vn/vi/goc-cong-nghe/xu-huong-smac-social-mobile-analytics-va-cloud-la-gi

Công ty truyền thông Netflix là một ví dụ rõ ràng cho việc ứng dụng thành công sức mạnh của SMAC. Ví dụ, khi một khách hàng của Netflix truy cập và xem một chương trình TV từ hệ thống Cloud của Netflix thông qua iPad của họ, hệ thống cho phép khách hàng tuỳ chọn đăng nhập vào Netflix bằng tài khoản Facebook của mình. Sau khi xem xong một chương trình nào đó, khách hàng sẽ được cung cấp nhiều cách để phản hồi ý kiến của mình. Họ có thể bình chọn số sao, viết ý kiến và/hoặc có thể chia sẻ nội dung vừa xem đến bạn bè của mình qua Facebook hoặc Twitter.  Dữ liệu khách hàng có thể được lưu trữ trên hệ thống Cloud và Netflix có thể truy cập phân tích đến nhiều cấp độ khách nhau. Công cụ phân tích sẽ đề xuất ra các khuyến nghị cho từng khách hàng riêng biệt, một khái niệm mới được biết đến là marketing 1:1.

https://robusta.vn/vi/chuong-trinh-dao-tao/microsoft/applications/microsoft-azure-administrator

https://robusta.vn/vi/goc-cong-nghe/dam-may-va-di-dong-dang-tro-thanh-mo-vang-cho-doanh-nghiep

https://robusta.vn/vi/tin-tuc/robusta-khai-giang-khoa-implementing-microsoft-azure-infrastructure-solutions

Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions:

 • Mô tả các thành phần kiến ​​trúc Azure bao gồm cơ sở hạ tầng, công cụ và cổng thông tin.
 • Thực hiện và quản lý mạng ảo trong Azure và để kết nối với các môi trường tại chỗ.
 • Lập kế hoạch và tạo các máy ảo Azure.
 • Cấu hình, quản lý và giám sát các máy ảo Azure để tối ưu hóa tính sẵn có và độ tin cậy.
 • Thực hiện, quản lý, sao lưu và giám sát các giải pháp lưu trữ.
 • Lập kế hoạch và triển khai các dịch vụ dữ liệu dựa trên cơ sở dữ liệu SQL để hỗ trợ các ứng dụng.
 • Triển khai và cấu hình các trang web.
 • Triển khai, định cấu hình, giám sát và chẩn đoán các dịch vụ đám mây.
 • Xuất bản nội dung thông qua CDNs và xuất bản các video bằng cách sử dụng Media Services.
 • Tạo và quản lý các thư mục Azure AD, và cấu hình ứng dụng tích hợp với Azure AD.
 • Tích hợp Windows AD tại chỗ với Azure AD.
 • Tự động hóa các hoạt động trong quản lý Azure bằng cách sử dụng các máy chạy PowerShell.

Chứng chỉ Microsoft trước khi Azure ra đời:

Chuyên viên về CNTT (Microsoft Certified IT Professional – MCITP)

Chuyên viên phát triển (Microsoft Certified Professional Developer – MCPD)

Chuyên gia công nghệ (Microsoft Certified Master)

 • Microsoft Certified Solutions Master
 • Microsoft Certified Architect

Microsoft Certifications & exams > MCSM

https://www.microsoft.com/en-us/learning/mcsm-certification.aspx

 • Microsoft Certified Master (MCM)
 • Microsoft Certified Architect (MCA)
 • Microsoft Certified Solutions Master (MCSM)

Categories

Recent posts