@manhng

Welcome to my blog!

Chụp ảnh màn hình (Take a Screenshot)

February 15, 2022 17:10

Chụp ảnh màn hình (Take a Screenshot) (edit)

Nhấn tổ hợp phím Windows + PrtSc hoặc Windows + Fn + PrtSc (PrtSc đi kèm với chữ có màu khác) để chụp toàn màn hình máy tính.

Nhấn tổ hợp phím Windows + Shift + S

  • Chụp màn hình bằng Snip & Sketch
  • Chụp màn hình bằng Screen Snip
  • Chụp màn hình bằng phần mềm MS Paint
  • Chụp màn hình bằng phần mềm Snipping Tool
  • Chụp màn hình bằng phần mềm Snagit
  • Chụp màn hình bằng phần mềm Lightshot

Lightshot — screenshot tool for Mac & Win (prntscr.com)

Categories

Recent posts