@manhng

Welcome to my blog!

Bootstrap Tutorial

September 9, 2021 22:16

Bootstrap (edit)

jQuery Plugins: Krajee JQuery Plugins - © Kartik

File StyleBootstrap Filestyle 2 - jQuery Customization of input html file for Bootstrap Twitter (markusslima.github.io)

Input Type File: Bootstrap File Input Demo - © Kartik (krajee.com)

Input Type File: Bootstrap File Input Basic Usage Demo - © Kartik (krajee.com)

Input Type File: Bootstrap File Input Advanced Usage Demo - © Kartik (krajee.com) 

Tab: Tab Positions / Directions - © Kartik (krajee.com)

Markdown Editor: Markdown Editor Demo - © Kartik (krajee.com)

Bootstrap: Bootstrap 4 Start Template - @manhng

Bootstrap: Bootstrap CSS Offset - @manhng

Bootstrap: Bootstrap 4 - @manhng

Bootstrap Spinners: Spinners · Bootstrap (getbootstrap.com) 

Plugins:

50 jQuery Bootstrap Plugins for Your Next Projects | Learning jQuery

Top 14 Free jQuery Plugins with Bootstrap Support - Colorlib

250+ Best jQuery Bootstrap Tutorial & Plugins with example

Tree: 25 Best jQuery Bootstrap Plugins 2020 & Tutorials with Demo (wpshopmart.com)

Most Popular jQuery Plugins | jQuery Script

Free jQuery Bootstrap Plugins site:www.jqueryscript.net

50 Most Useful jQuery Plugins for Frontend Development (speckyboy.com)

17 Useful jQuery Plugins For Bootstrap – Bashooka

45 Free Plugins, Addons & Components for the Bootstrap Framework (speckyboy.com)

Common Mistakes

6 Most Common Bootstrap Mistakes to Avoid in Web Development - GeeksforGeeks

Most Common CSS Mistakes that Web Developers Make - GeeksforGeeks

5 Common Mistakes When Using the Bootstrap Framework. - DEV Community

The 10 Most Common Bootstrap Mistakes That Developers Make | Toptal

Bootstrap Mistakes

Sử dụng Bootstrap để tạo giao diện cho trang web hỗ trợ responsive (csc.edu.vn)

10 Lỗi thường gặp khi dùng Bootstrap - Thế giới 360 (thegioi360.vn)

Các lỗi thường gặp khi dùng bootstrap (mynukeviet.net)

 • Vấn đề với nút chọn file để upload
 • Lọc tệp theo phần mở rộng với nút chọn file để upload
 • Bỏ qua những thuộc tính 'data-"
 • Lỗi không tương thích với IE8 và những trình duyệt cũ hơn
 • Lưu ý rằng thiết bị cảm ứng không có hành động rê chuột, mà chỉ có hành động chạm (only touch events)
 • Làm gì nếu Google map không hiển thị trong Boostrap tab?

Bootstrap là gì? Cài đặt và hướng dẫn sử dụng Bootstrap - Tài liệu hướng dẫn và tối ưu dịch vụ (tino.org)

Những lưu ý khi sử dụng Bootstrap

Dù đang là một trong những nền tảng thiết kế web hiệu quả bậc nhất hiện nay, Bootstrap vẫn có một số lỗi người dùng cần lưu ý:

 • Giao diện không hiển thị chính xác trên các thiết bị khác nhau. Chúng sử dụng thuộc tính width khiến giao diện không điều chỉnh kích thước phù hợp với từng thiết bị cụ thể.
 • Khi nâng cấp, thay đổi nội dung của file bootstrap.css có thể khiến các dữ liệu bị hư. Thay vì sửa nội dung, bạn có thể viết đè lên trang định dạng của riêng mình (overwrite). Mục đích là thay đổi những thiết lập mặc định của Bootstrap.
 • Hộp hội thoại Bootstrap modals có thể hiển thị không đúng cách.
 • Quên sử dụng các thuộc tính data của Bootstrap
 • Không khai báo thư viện hỗ trợ với trình duyệt IE8 và các trình duyệt cũ hơn.

Nhờ Bootstrap, Developer tiết kiệm rất nhiều thời gian khi không phải viết code thủ công. Quá trình thiết kế một website chất lượng, chuyên nghiệp và thân thiện với người dùng cũng trở nên dễ dàng hơn.

[2021] Tự Học Bootstrap 4 trong 10 Phút

[2021] Tự Học Bootstrap 4 trong 10 Phút (niithanoi.edu.vn)

Lập trình Frontend - Bootstrap - hoadm.net

Bootstrap 3 Validator

Validate Validator Form JQuery WEB Bassic Pattern ~ Thế Giới Giải Mã (giai-ma.blogspot.com)

Validator Bootstrap 3 - Bắt lỗi form bằng Javascrip Bootstrap 3 ~ Thế Giới Giải Mã (giai-ma.blogspot.com)

Một số loại css, html rất quan trọng và hay sử dụng mà chúng ta quên hoặc chưa từng dùng ~ Thế Giới Giải Mã (giai-ma.blogspot.com)

Amazon SES

SES - Simple Email Service : Tạo một server gửi mail chưa bao giờ đơn giản đến thế ! (viblo.asia)

Browser IE11

March 5, 2020 13:19

Browser IE11 (edit)

Responsive Web Design

Non Responsive Web Design

https://bootstrapdocs.com/v3.3.6/docs/examples/non-responsive/

Responsive Web Design:

https://bootstrapdocs.com/v3.3.6/docs/examples/dashboard/

Bootstrap 4+5 (IE11):

https://getbootstrap.com/

https://blog.bootswatch.com/

Bootstrap 3 (IE8+9):

https://bootstrapdocs.com/v3.3.6/docs/getting-started/

https://www.w3schools.com/icons/default.asp (Font Awesome)

https://bootstrapdocs.com/v3.3.6/docs/components/#glyphicons (Glyphicons)

https://bootstrapdocs.com/v3.3.6/docs/examples/dashboard/ (Dashboard Admin Theme)

https://fonts.google.com/

https://github.com/typekit/webfontloader

https://thomaspark.co/projects/fontcdn/

https://github.com/seatgeek/react-infinite

https://qwerty.dev/ (Font)

https://glyphsearch.com/ (Icon)

https://wrapbootstrap.com/

https://bootswatch.com/

https://www.toptal.com/twitter-bootstrap/the-10-most-common-bootstrap-mistakes

http://thegioi360.vn/posts/t6252-10-Loi-thuong-gap-khi-dung-Bootstrap

https://viblo.asia/p/10-loi-thuong-gap-khi-su-dung-bootstrap-l5XRBJEbRqPe

https://www.toptal.com/front-end/what-is-bootstrap-a-short-tutorial-on-the-what-why-and-how

Tip 1: Những ví dụ tốt cho thấy những thiết kế khác nhau có được bằng cách nào được trình bày ở Bootstrap Expo, một trang tập hợp những sites dùng Bootstrap. Hãy xem xét, lấy cảm hứng, và bắt đầu xây dựng thiết kế riêng biệt của bạn.

Tip 2: Hãy bắt đầu bằng việc không dùng file bootstrap.js, và tạo site chỉ bằng HTML và CSS. Sau đó, thêm thành phần nào cần cho những việc cụ thể, từng cái một.

Tip 3: Bootlint: tool kiểm tra cấu trúc HTML của những projects dùng Bootstrap.

Tip 4: Bootstrap là framework ưu tiên hỗ trợ mobile (mobile first framework) + thiết bị cảm ứng không có hành động rê chuột, mà chỉ có hành động chạm (only touch events) nên trên mobile nó sẽ không làm việc đúng.

IE test example page:

http://output.jsbin.com/kuvoz/1

https://css-tricks.com/box-sizing/

https://accessibility.psu.edu/headings/

WordPress

https://thomaspark.co/

Common social media icons:

 • Facebook (fa fa-facebook) to be used for Facebook pages; or (fa fa-facebook-square) to be used for Facebook groups
 • Twitter (fa fa-twitter)
 • Google Plus (fa fa-google-plus)
 • Github (fa fa-github)
 • Pinterest (fa fa-pinterest)
 • LinkedIn (fa fa-linkedin)
 • Flickr (fa fa-flickr)
 • Instagram (fa fa-instagram)
 • Vimeo (fa fa-vimeo)
 • Tumblr (fa fa-tumblr)
 • Skype (fa fa-skype)
 • YouTube (fa fa-youtube); or (fa fa-youtube-play)
 • Blogger (fa fa-blogger)
 • WordPress (fa fa-wordpress)
 • Snapchat (fa-snapchat-ghost)
 • RSS (fa fa-rss)

Framework Use:

https://support.microsoft.com/en-us/help/3135465/how-to-enable-javascript-in-windows

https://stackoverflow.com/questions/19999388/check-if-user-is-using-ie (HAY)

https://www.sitepoint.com/check-ie-version/

https://stackoverflow.com/questions/9847580/how-to-detect-safari-chrome-ie-firefox-and-opera-browser (HAY)

DOMContentLoaded vs jQuery.ready

https://eager.io/blog/how-to-decide-when-your-code-should-run/

JavaScript HTML DOM EventListener

https://www.w3schools.com/js/js_htmldom_eventlistener.asp

https://www.w3schools.com/jsref/met_element_addeventlistener.asp

setTimeout

https://freetuts.net/settimeout-va-setinterval-trong-javascript-391.html

Examples

....
<script type="text/javascript" language="javascript">
function StyleForMsIEVersionOnly() {
var ua = window.navigator.userAgent;
var msie = ua.indexOf("MSIE ");
if (msie > 0 || !!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv\:11\./))
{
document.getElementById("tdElement").style.padingRight = "124px";
} else {
document.getElementById("tdElement").style.paddingRight = "94px";
}
}
function showWaitingMessage() {
document.getElementById("spanElement").style.display = 'block'; // to show SPAN
setTimeout(function () {
hideWaitingMessage();
}, 3000);
}
function hideWaitingMessage() {
document.getElementById("spanElement").style.display = 'none'; // to hide SPAN
}
window.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
StyleForMsIEVersionOnly();
document.getElementById("spanElement").style.display = 'none';
document.getElementById("btnAction").addEventListener("click", showWaitingMessage);
});
</script>
</div>
</asp:Panel>
</asp:Content>

Bootstrap & Bootbox

July 9, 2018 22:48

Bootbox (edit)

https://github.com/makeusabrew/bootbox/

http://bootboxjs.com

Các ví dụ

http://bootboxjs.com/examples.html

https://www.jquery-az.com/bootstrap-alert-with-5-online-demos/

https://www.mindstick.com/Articles/1563/use-of-bootbox-js-in-bootstrap-framework

Confirm Dialog

https://www.jquery-az.com/javascript/demo.php?ex=151.1_4

jQuery Form Validation (HAY HAY HAY)

https://www.jquery-az.com/jquery-form-validation-with-bootstrap-4-examples/

https://www.jquery-az.com/jquery/demo.php?ex=89.0_4

https://www.jquery-az.com/jquery/demo.php?ex=89.0_3

https://www.jquery-az.com/jquery/demo.php?ex=89.0_2

https://www.jquery-az.com/jquery/demo.php?ex=89.0_1

MetisMenu (HAY HAY HAY)

http://mm.onokumus.com

https://github.com/onokumus/metisMenu

https://www.jquery-az.com/boots/demo.php?ex=41.0_1

Free themes

https://www.jquery-az.com/free-themes/

Awesome Bootstrap 3 Sidebar Navigation

https://codepen.io/j_holtslander/pen/XmpMEp

https://www.jquery-az.com/boots/demo.php?ex=68.0_1

https://www.jquery-az.com/bootstrap-sidebar-navigation-component-live-demo/

Bootstrap Select

https://github.com/silviomoreto/bootstrap-select

Bootstrap Table

bootstrap-table.min.js

Ví dụ có radio button: https://www.jquery-az.com/boots/demo.php?ex=19.0_6

Ví dụ có checkbox: https://www.jquery-az.com/boots/demo.php?ex=19.0_7

Bootstrap Responsive Table (HAY)

https://www.jquery-az.com/jquery/demo.php?ex=67.0_1

https://www.jquery-az.com/jquery/js/responsive-table/js.js

Bootstrap Tabs

https://www.jquery-az.com/bootstrap-tabs-with-default-and-customized-css-4-online-demos/

https://www.jquery-az.com/boots/demo.php?ex=46.0_2

BOOTSTRAP 3 Tutorials

HTML TABLE

https://www.jquery-az.com/bootstrap-table-with-6-demos-and-free-code/

HTML INPUT TYPE RADIO

https://www.jquery-az.com/boots/demo.php?ex=5.0_4

https://www.jquery-az.com/boots/demo.php?ex=5.0_2 (inline)

https://www.jquery-az.com/boots/demo.php?ex=34.0_7 (switch | toggle)

HTML INPUT TYPE CHECKBOX

https://www.jquery-az.com/checkbox-and-radio-button-as-bootstrap-switches-7-demos/

https://www.jquery-az.com/how-to-create-and-style-html-checkbox-with-pure-css-and-a-plug-in/

https://www.jquery-az.com/jquery/demo.php?ex=44.0_1 (checkbox switch)

https://www.jquery-az.com/wwh/demo.php?ex=23.0_4

<script>
$(document).ready(function(){
    $("#demochecked").on("change", function(){
        $("#chkshowhide").toggle(this.checked);
    });
});
</script>

<div class="divcls"><input type="checkbox" name="mycheckbox" checked id="demochecked"/>Show/Hide HTML Table</div>
<table class="demotbl" id="chkshowhide">...</table>

HTML INPUT TYPE SELECT OPTION

https://github.com/silviomoreto/bootstrap-select

https://www.jquery-az.com/bootstrap-select-5-beautiful-styles/

Bootstrap Input Type File

https://www.jquery-az.com/bootstrap-jquery-input-type-file-upload-buttons-and-script/

Bootstrap Button with icon

Using icons in buttons of Bootstrap

https://www.jquery-az.com/bootstrap-button-9-demos-of-custom-color-size-dropdown-navbar-and-more/

Bootstrap based loading button with icon

https://www.jquery-az.com/creating-bootstrap-based-loading-buttons-with-four-examples/

Image preview

https://www.jquery-az.com/bootstrap-jquery-image-upload-preview-plug-in/

Dropdown Checkboxes

https://www.jquery-az.com/10-demos-of-bootstrap-multiselect-dropdown-by-using-jquery/

https://www.jquery-az.com/turn-a-bootstrap-dropdown-into-multi-select-button-by-jquery-dropdown-checkboxes/

https://www.jquery-az.com/jquery/demo.php?ex=152.0_1

https://www.jquery-az.com/jquery/js/dropdownCheckboxes/dropdownCheckboxes.min.js

Treeview with checkboxes

Treeview with checkboxes

https://www.jquery-az.com/jquery-treeview-with-checkboxes-2-examples-with-bootstrap/

HTML TEXT

jQuery Plugin To Auto Expand/Collapse Content Based On Screen Size - autoexpend

ina.autoexpand.js

https://www.jqueryscript.net/text/jQuery-Plugin-To-Auto-Expand-Collapse-Content-Based-On-Screen-Size-autoexpend.html

https://www.jquery-az.com/a-responsive-text-auto-expend-plug-in-by-using-jquerybootstrap/

HTML TEXTAREA

Textarea auto-expand

Automatically grow and shrink textareas with the content as you type.

https://github.com/ultimatedelman/autogrow

 

Categories

Recent posts