Web 3.0 (edit)

  • Độ mở: Phần mềm mã nguồn mở xuất xứ từ các cộng đồng lập trình viên
  • Bất tín: Cho phép người sử dụng tương tác công khai hoặc kín đáo với nhau mà không sử dụng một bên thứ ba được cả hai cùng tin tưởng
  • Vô phép tắc: bất cứ ai, dù là người dùng ngay nhà cung ứng dịch vụ, cũng sẽ tham gia Web 3.0 mà không dưới sự kiểm soát của một thực thể nắm quyền nào
  • Mạng lưới dữ liệu phi tập trung
  • Trí tuệ nhân tạo và các thuật toán machine learning

Quên những gì bạn đã biết về internet đi và chú ý tới Web 3.0, xu hướng thay đổi hoàn toàn thế giới trong năm tới - Ảnh 8.

Cho dù Web 2.0 vẫn đang tiếp tục mang lại trái ngọt, ánh mắt hướng đến tương lai của con người vẫn đang nhìn thấy những cơ hội mới. Sẽ có ba khái niệm chủ đạo dẫn dắt Web 3.0, đó là độ mở, sự bất tín và vô phép tắc.

"Độ mở" sẽ tới từ các phần mềm mã nguồn mở xuất xứ từ các cộng đồng lập trình viên, tất cả nội dung được viết ra và dựng thành sản phẩm sẽ đều mở trước công chúng.

"Bất tín" bởi lẽ Web 3.0 sẽ cho phép người sử dụng tương tác công khai hoặc kín đáo với nhau mà không sử dụng một bên thứ ba được cả hai cùng tin tưởng.

"Vô phép tắc" là vì bất cứ ai, dù là người dùng ngay nhà cung ứng dịch vụ, cũng sẽ tham gia Web 3.0 mà không dưới sự kiểm soát của một thực thể nắm quyền nào.

Một mạng kết nối cởi mở giữa người và người, không còn đặt niềm tin vào một bên thứ ba sẽ mở ra cơ hội phối kết hợp, đẩy nhanh tiến độ các công việc liên quan tới dịch vụ, xử lý dữ liệu, cung cấp nội dung, những thứ vốn làm tắc nghẽn những lĩnh vực phức tạp như chăm sóc sức khỏe, phân phối thực phẩm, tài chính, v.v…