Hệ sinh thái .NET (edit)

https://goatysite.wordpress.com/2016/07/09/gioi-thieu-net-core-va-asp-net-corephan-1-lam-quen-va-thiet-lap-moi-truong/

https://goatysite.wordpress.com/2016/07/09/gioi-thieu-net-core-va-asp-net-corephan-2-phan-biet-net-framework-net-core-va-mono/

1. Lời nói đầu

.NET core được xác định là phiên bản tương lai của .NET nên trong những năm tới Microsoft (và cộng đồng .NET nói chung) sẽ dành đầu tư chủ yếu vào nền tảng này. Mặc dù .NET Framework truyền thống vẫn sẽ được hỗ trợ (trong thời gian dài), việc tìm hiểu về nền tảng mới này rất có ích cho bạn dù bạn có đang cần sử dụng nó hay không.

Nếu như những công nghệ mà bạn đang sử dụng vẫn phục vụ tốt nhu cầu của bạn thì bạn nên tiếp tục sử dụng chúng. Tuy nhiên, việc tìm hiểu những công nghệ khác để mở rộng hiểu biết luôn là điều tốt.

Mình đã từng gặp rất nhiều những người đã làm việc với .NET lâu năm nhưng vẫn mù mờ về những khái niệm, định nghĩa của Framework. Điều này rất nguy hiểm vì nó gây ra việc hiểu sai về nền tảng, dẫn đến việc sản sinh ra những phần mềm chất lượng không cao. Do đó hiểu rõ về framework của mình là trách nhiệm của bất cứ lập trình viên nào.

2. Các thành phần cơ bản của .NET:

  • Runtime (môi trường hoạt động)
  • Libraries (thư viện)
  • Toolings (công cụ phát triển)

3. Cần hiểu được làm thế nào .NET có thể chạy được đoạn code C# (hay VB, F#) mà bạn viết ra?

dot_net_application_compilation-707676

4. Phân biệt .NET Framework, .NET Core, và Mono

aspnetcoretoday