Các định nghĩa cần nắm vững (edit)

Jenkins

Jenkins là một phần mềm tự động hóa, mã nguồn mở và viết bằng Java.

Katalon Studio

Katalon Studio: Là một bộ công cụ toàn diện cho kiểm thử tự động hóa ứng dụng trên web và điện thoại di động.

Selenium

Một framework kiểm thử tự động.

WebDriver

Một framework kiểm thử tự động.

Xamarin

Xamarin là một framework dùng để xây dựng các ứng dụng di động đa nền tảng.