Ajax là gì? (edit)

http://www.beansoftware.com/ASP.NET-FAQ/What-Is-Ajax.aspx

Ajax là một nhóm các kỹ thuật lập trình cho phép cập nhật trang web hoặc lấy một số thông tin từ máy chủ mà không cần làm mới trang . Trình duyệt web vẫn kết nối với máy chủ web, nhưng ứng dụng web tương tác hơn vì thường chỉ có một lượng nhỏ dữ liệu được cập nhật.

Ajax là viết tắt của JavaScript và XML không đồng bộ. Tên đầy đủ của nó cho chúng ta biết rất nhiều về cách Ajax hoạt động và công nghệ nào được sử dụng.

Vì vậy, ứng dụng web hỗ trợ Ajax có thể thực hiện cuộc gọi không đồng bộ đến máy chủ web bằng cách sử dụng JavaScript. Lưu ý rằng cuộc gọi không đồng bộ có thể được thực hiện bởi bất kỳ ngôn ngữ kịch bản lệnh phía máy khách nào, không chỉ JavaScript. Ví dụ, VbScript cũng có khả năng cho điều này, nhưng nó không được hỗ trợ bởi nhiều trình duyệt web.

Ngoài ra, dữ liệu thường được truy xuất dưới dạng XML, nhưng đầu ra của máy chủ web có thể ở bất kỳ dạng nào, kể cả văn bản thuần túy. Cách thay thế phổ biến nhất cho XML là JSON (JavaScript Object Notation).

Ưu điểm của Ajax

Việc sử dụng Ajax có thể làm cho ứng dụng web của bạn tương tác hơn, nhanh hơn và loại bỏ việc làm mới trang (làm mới trang thường là vấn đề gây phiền nhiễu trong ứng dụng trò chuyện). Ứng dụng web chỉ có thể yêu cầu nội dung được thay đổi, thay vì trang hoàn chỉnh.

Nhược điểm của Ajax

- Các trang Ajax thường không được các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục tốt, bởi vì các công cụ tìm kiếm có vấn đề với JavaScript.

- Các trang được tạo động sẽ không hiển thị trong lịch sử của trình duyệt.

- Một số trình duyệt không hỗ trợ JavaScript và ngay cả khi trình duyệt hỗ trợ JavaScript, khách truy cập có thể đã tắt JavaScript.

- Một số điện thoại di động và PDA không hỗ trợ JavaScript.

- Sự cố bảo mật có thể xảy ra. Bạn cần phải chăm sóc mọi yêu cầu của người dùng, quản lý trạng thái, kiểm tra đầu vào của người dùng, v.v.