Tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 19006172 (công ty luật An Nam)

+ Người thứ nhất là 702.000 đồng/năm

+ Người thứ hai là 492.000 đồng/năm

+ Người thứ ba là 422.000 đồng/năm

+ Người thứ tư là 351.000 đồng/ năm

+ Người thứ năm trở lên 281.000 đồng/năm

 

Mức đóng BHYT từ ngày 1/7/2017 cụ thể như sau:

+ Người thứ nhất sẽ phải đóng với mức 4,5% mức lương cơ sở (mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng); tương đương 702.000 đồng/năm.

+ Người thứ 2 đóng với mức 70% của người thứ nhất tương đương 491.400 đồng/năm

+ Người thứ 3 đóng với mức 60% của người thứ nhất, tương đương với 421.200 đồng/năm

+ Người thứ 4 đóng với mức 50% của người thứ nhất, tương đương với 351.000 đồng/năm

+ Người thứ 5,6,7… đóng với mức 40% của người thứ nhất tương đương với 280.800 đồng/năm