@manhng

Welcome to my blog!

Bạn cần biết

June 26, 2017 14:31

Câu hỏi phỏng vấn dành cho lập trình viên

+ C#: OOP là gì?

+ SQL: Index là gì?

+ JavaScript: Data type & design patterns: Module pattern, Prototype pattern, Observer pattern, Singleton pattern

+ Data Structures & Algorithms

 

Muốn học code nhưng lại sợ công nghệ thay đổi liên tục đến chóng mặt không theo kịp?

Đây mới là sự thực bạn cần biết

 

Kỹ năng quan trọng nhất không nằm ở một ngôn ngữ lập trình, một framework thần thành nào khác. Trái lại, đó là các kỹ năng không phân biệt công nghệ mà bạn học được: khả năng debug, khả năng thử nghiệm, khả năng học hỏi và đặc biệt là tư duy lập trình.

 

Cái họ giữ lại được từ những thời xa xưa ấy là hiểu biết sâu sắc về ngành dọc, kỹ năng kiến trúc hệ thống và đặc biệt là một "kho" kiến thức về những sai lầm có thể mắc phải.

 

Không có một cơn lốc công nghệ nào đủ mạnh để cuốn trôi hết tất cả các "legacy" trong thế giới doanh nghiệp cả!


comments powered by Disqus

Categories

Recent posts