@manhnguyenv

Welcome to my blog!

Phần Mềm Kế Toán

October 1, 2017 23:14

1. Nhân viên triển khai

- Khai thông tin tên công ty

- Khai thông tin nhân viên công ty

- Phân quyền người sử dụng: Giám đốc, Trưởng phòng kế toán, Nhân viên

2. Cài đặt chương trình PMKT

3. Cung cấp thông tin người sử dụng PMKT cho công ty cần triển khai PMKT

4. Công ty cần triển khai PMKT sử dụng và phản hồi lại công ty triển khai

 

BRAVO: http://www.bravo.com.vn/

FAST: http://fast.com.vn/

VASJ: http://www.vasj.com.vn/

 

Software Engineer Deployment: Kỹ sư triển khai phần mềm
Chief Accountant: Kế toán trưởng
Accountant: Kế toán viên

Accountant Kế toán
Architect Kiến trúc sư
Business man Nam doanh nhân
Business woman Nữ doanh nhân
Computer software engineer Kỹ sư phần mềm máy tính
Delivery person Nhân viên giao hàng
Designer Nhà thiết kế
Engineer Kỹ sư
Postman Người đưa thư
Saleperson Nhân viên bán hàng
Secretary Thư kí
Store owner/ Shopkeeper Chủ cửa hiệu
Supervisor Người giám sát/ giám thị
Technician Kỹ thuật viên

Categories

Recent posts