Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Ocean Edu Linh Đàm

Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà VP2 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 043 205 0000 - 043 206 0000

Email: ocean_linhdam@oceanedu.vn

Website: www.ocean.edu.vn

Fanpage: www.facebook.com/OceanEdu.LinhDam